Skip to main content

Förstärkningar av Växjölöftet, tidiga insatser och satsningar på personal i fokus 2017

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 12:04 CET

Bild över ekonomin 2008-2016

Förslaget till internbudget för Arbete och välfärd har presenterats. Förstärkningar av Växjölöftet, tidiga insatser och satsningar på personal är i fokus för 2017. Under året kommer en ny organisation på plats efter övertagande av socialpsykiatrin och sammanslagning av tre avdelningar till en avdelning för full sysselsättning. I den senaste prognosen för 2016 syns ett överskott på drygt 32 miljoner kronor, att jämföra med underskottet på 18,2 miljoner vid slutet på 2014. Också förra året höll nämnden budget.

”Ordnad ekonomi är en förutsättning för samhällets yttersta skyddsnät. Sedan 2014 har Nämnden för Arbete och välfärd vänt ett strukturellt underskott till goda marginaler. Det ger förutsättningar att spara i ladorna för svårare tider och samtidigt möjlighet att investera i tidiga insatser för att förebygga utanförskap. Vi vet att stora grupper nyanlända förväntas lämna statens etablering och komma till kommunernas försörjningsstöd under åren som kommer. Vi behöver förbereda oss för det.”, säger Oliver Rosengren.

Budgetförslaget innehåller 8,4 miljoner kronor i nya satsningar. Fokus är tidiga insatser och kompetensförsörjning. Bland annat satsas 1,7 miljoner på tidiga insatser i förskolan i hela Växjö kommun (tidigare projektet Barnens bästa i Braås och Lammhult) och 3,3 miljoner på kompetensförsörjning, däribland AT-tjänster och karriärtjänster. Mer information om det finns i bifogat material.

”Budgetarbetet ska vara en ordnad process. Förvaltningen föredrog ett utkast på senaste nämnd. Handlingarna går ut idag. Oppositionen har meddelats att deras yrkanden behöver läggas fram senast på arbetsutskottet för att tas i beaktande på nämnden. På så sätt får vi dels en möjlighet till ett mer konstruktivt samtal om deras förslag, dels möjlighet att konsekvens- och kostnadsberäkna förslagen. Det går inte att lägga yrkanden på bordet när vi ska fatta beslut. Allt ska vara noggrant beräknat.”, avslutar Oliver Rosengren.


För mer information och frågor

Oliver Rosengren, ordförande, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 073-372 32 76, E-post oliver.rosengren@vaxjo.se

Patric Mrad, 2:e vice ordförande, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 070-460 94 83, E-post patric.mrad@vaxjo.se

Lars-Erik Larsson, ledamot i nämnden för arbete och välfärd
Telefon 0470-675 66, E-post lars-erik.larsson@vaxjo.se

Ola Kronqvist, ledamot i nämnden för arbete och välfärd

Telefon 0470-77 48 22, E-post ola.kronqvist@vaxjo.se

Annika Stacke, ersättare i nämnden för arbete och välfärd
Telefon 076-022 09 29, E-post annika.stacke@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy