Skip to main content

Förstärkt kvinnofridsarbete i Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:08 CEST

Kvinnofridssamordnaren flyttas till Kommunstyrelsen för att bli en tillgång i kommunkoncernens förebyggande folkhälsoarbete.

Att fånga upp signaler, att tidigt upptäcka och att kunna lotsa rätt i samband med misstankar om brott mot familjefrid är ett angeläget kommunalt folkhälsoarbete.

Kvinnofridsarbetet i Växjö började som ett projekt, finansierat ifrån länsstyrelsen och placerades under Nämnden för arbete och välfärd. Kvinnofridssamordnaren har byggt nätverk och samordningsfunktionen har även kommit att innefatta rådgivning för andra län i deras arbete för familjefrid.

Kommunens bostadsbolag har tagit initiativ kring utbildningen ”Våga fråga”. Utbildningen hjälper bovärdar att tidigt upptäcka signaler på familjefridsbrott inom bostadens väggar samt informerar dem om möjliga kontaktvägar och anmälningsrutiner.

Eftersom hot mot familjefriden kan förekomma hos alla typer av familjer och inom hela samhället är det angeläget att fler får del av denna kunskap och kompetens. Därför föreslår idag arbetsutskottet i Nämnden för arbete och välfärd att kvinnofridsarbetet utgår från kommunstyrelsen. En central placering markerar att kvinnofridsarbete berör hela kommunen och att funktionen är en tillgång för kommunens alla nämnder och bolag.

För mer information kontakta:
Willemo Carlsson (M), ordf i nämnden för arbete och välfärd, tel. 0470-413 73

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera