Skip to main content

Folkets röst ska göras hörd via medborgarpanel

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:59 CEST

Att hitta nya former för delaktighet och engagemang hos medborgare har blivit allt viktigare fråga i många kommuner. I Växjö har kommunstyrelsens mångfaldsutskott tagit initiativ till att starta projektet medborgarpanel.

Projektets syfte är att testa nya former för medborgardialog med hjälp av sms, e-post och webb.
- Målet är att locka nya grupper, framförallt unga, genom att erbjuda nya sätt för att kommunicera sin mening i lokal politik. Projektet ska också leda till att kommunen upplevs som modern och lättillgänglig, berättar Rene Jarmillo (KD) och Daniel Hagberg (MO) som är ansvariga politiker för projektet.

Tanken är att medborgarpanelen ska bestå av intresserade och engagerade kommuninvånare som genom den nya tekniken får möjlighet att lämna synpunkter i frågor som rör kommunen.
- Medborgarpanelen är ett försök att vitalisera de demokratiska formerna för att öka medborgarnas engagemang, inflytande och kunskap. Det är ytterligare ett steg för att göra Växjö till medborgarnas kommun, säger Rene Jaramillo.

Alla som är folkbokförda i Växjö kommun och som inte har några kommunpolitiska uppdrag kan anmäla sitt intresse till att ingå i medborgarpanelen. Målet är att panelen ska bestå av personer som är bosatta på olika platser i kommunen och med olika bakgrund, ålder och kön.

Medlemmarna i panelen kommer cirka 4 ggr per år att få e-postmeddelande eller sms med en länk till en webbaserad enkät. Enkäten består av ett antal frågor om aktuella kommunala ärenden.
- Medborgarpanelens synpunkter redovisas sedan för politiken och kan vara vägledande för oss när vi fattar beslut i ärendena, förklarar Daniel Hagberg.

Från och med vecka 14 söker kommunen aktivt efter personer som vill delta i medborgarpanelen. Via annonser, radioreklam och information på webbplatsen www.vaxjo.se hoppas man hitta engagerade medborgare som vill vara med att påverka.

För mer information kontakta
Thorbjörn Hedhammer, torbjorn.g.hedhammer@vaxjo.se, tel. 0470-413 55

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy