Skip to main content

Fortsatt stark ekonomi i Växjö

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:51 CEST

I det preliminära delårsbokslutet efter åtta månader redovisar Växjö kommun ett positivt resultat på 103 miljoner kronor. Prognosen för året tyder på ett slutgiltigt resultat på 106 miljoner kronor främst beroende på ökade skatteintäkter, högre statsbidrag och utjämning samt sänkta avgifter för avtalsförsäkringar.

- Under de senaste åren har kommunen, trots finanskris och lågkonjunktur, kunnat redovisa positiva resultat och bibehålla sin finansiella ställning. Så också 2010, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) i en kommentar.

Svensk ekonomi växer nu betydligt snabbare än omvärlden och arbetslösheten sjunker. Det kommunala skatteunderlaget växer snabbare än vad som tidigare förutspåddes.
- Tack vare återhållsamhet, ansvarsfulla insatser och statliga tillskott har Växjö kunnat bibehålla sin finansiella ställning, förklarar kommunens ekonomichef Ingemar Waldemarsson.

Trots positiva tecken kommer det dock att ta tid innan arbetsmarknaden fullständigt återhämtat sig. Lågkonjunkturen slår hårt mot många medborgare och familjer, vilket man kan se i Arbete och välfärds befarade överskridande, -19 miljoner kronor.
- Läget är fortfarande tufft för många familjer och enskilda medborgare men vi jobbar målmedvetet vidare med att skapa meningsfull sysselsättning för att få ner behovet av ekonomiskt bistånd, säger Bo Frank.

Budget 2010 upprättades på lägsta nivå med nollresultat och med stimulansåtgärder i rådande lågkonjunktur. Aldrig har trycket på Arbete och välfärds verksamheter varit så stort och behovet av hjälp och stöd hos medborgarna så uttalat. Trots stora resurstillskott till nämnden räcker inte åtgärderna.
- Genom det tillfälliga statliga konjunkturstödet har 17 mkr avsatts för ett särskilt arbetsmarknadsprojekt under 2010 samt 44 mkr för 2011-2012. Den pågående satsningen av praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder inom kommunen börjar nu långsamt ge effekt, förklarar kommunalråd Gunnar Elm (C).

Övriga nämnder redovisar ett överskott på 10 mkr.
- Bakom siffrorna döljer sig alla de goda insatser som utförts av kommunens medarbetare på ett hängivet och kompetent sätt. En välordnad och stabil ekonomi ger oss utomordentligt goda förutsättningar att värna om den grundläggande trygghet och service som medborgarna har rätt att kräva, kommenterar kommunchef Ove Dahl.


Landets kommuner har en problematisk situation med lägre ökning av skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna på sikt pressas upp av trycket från demografi, stigande efterfrågan och högre ambitioner. Nästa år försvinner merparten av det tillfälliga konjunkturstödet men bedöms vägas upp av en höjning av det generella statsbidraget samt det förbättrade läget på arbetsmarknaden.
- Det krävs en ständig översyn av verksamheterna för att sänka kostnader, effektivisera och anpassa servicen till nya förutsättningar, säger Bo Frank. Samtidigt som alliansen i Växjö har sänkt skatten har vi klarat den ekonomiska balansen, värnat verksamheten och samtidigt gjort flera nya strategiska satsningar.  

För mer information kontakta:
Bo Frank (M), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
Gunnar Elm (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53
Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, 0705-73 38 14
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy