Skip to main content

Fortsatta vägarbeten på Liedbergsgatan

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 15:30 CEST

Under arbetet leds trafiken om via Dalbovägen och Kungsvägen.

På måndag (vecka 32) återupptar Växjö kommun arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan som ska underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Under hösten 2017 byggs en bussfil mellan Dalbovägen och Brittsommarvägen i södergående körriktning. Detta enligt samma lösning som finns på Teleborgsvägen.

Bifogat finns en bild och information om hur vi stänger av och leder om trafiken under den här perioden.

Arbetet beräknas pågå i 13 veckor och är den sista etappen i den del av Stadsmiljöavtalet som rör bussfiler på Liedbergsgatan.

Bakgrund

Växjö kommun har genom Stadsmiljöavtalet fått statligt stöd för att skapa förutsättningar för att fler personer ska åka kollektivt eller cykla. Arbetena på och intill Liedbergsgatan inleddes hösten 2016 då Dalborondellen anpassades för bussfiler. Det byggdes även nya cykelpassager som ska göra rondellen säker att ta sig igenom för cyklister. Under våren 2017 har en bussfil byggts i norrgående riktning från Vintervägen till Dalborondellen och hösten 2017 byggs bussfil mellan Brittsommarvägen och Sommarvägen i södergående riktning. Inom ramen för Stadsmiljöavtalet kommer bussfiler även att byggas på delar av Storgatan (2017-2018) och Sandsbrovägen (2018).

För mer information och frågor

Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Växjö kommun Telefon 0733-76 85 91, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy