Skip to main content

Goda betyg för bemötande och stöd i brukarundersökningar inom Arbete och välfärd

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 15:23 CET

Överlag hög grad av trivsel och trygghet och mycket bra bemötande från personal, som också bryr sig mycket om en. Men samtidigt finns det områden som i vissa verksamheter kan bli bättre. Så kan man sammanfatta resultatet från brukarundersökningar, som genomförts inom förvaltningen arbete och välfärds olika verksamheter i Växjö kommun.

-Växjös välfärd ska vara att lita på. Brukarundersökningen visar att våra skickliga medarbetare ger ett gott bemötande och bra stöd till Växjöbor i behov av vår verksamhet. Särskilt imponerar att nästan alla trivs med sitt boendestöd att över 80 procent känner sig trygga i stödboende för ensamkommande unga, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

För att få reda på hur brukarna (omsorgstagare och klienter) upplever det stöd som erbjuds, har förvaltningen arbete och välfärd sedan 2010 genomfört brukarundersökningar inom olika verksamheter. Rapporten från 2018 års brukaundersökningar, som genomförts genom enkäter, är nu klar och har presenterats för nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott.

Boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning
65 procent av de 50 personer som besvarat enkäten trivs hemma och 63 procent anser att personalen bryr sig om en. 87 procent säger sig veta vart man ska vända sig om något är dåligt hemma. Områden som fick något sämre resultat är trygghet och kommunikation. 41 procent har uppgett att de ibland är rädda för något hemma och endast hälften av de svarande (52 procent) har uppgett att personal pratar med dem så att de förstår och att personalen förstår vad omsorgstagaren menar.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
82 procent av de 174 personer som besvarat enkäten trivs med sina boendestödjare och hela 91 procent upplever att boendestödjarna bryr sig om en. Boendestödet lyfts som en insats som bland annat gör det möjligt att bo kvar hemma och som motiverar och stöttar i vardagen. Däremot anser 38 procent att det inte vet vem de ska prata med om något i boendestödet inte fungerar tillfredsställande.

Träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning
Utifrån de 55 svar som lämnats in kan man konstatera att träffpunkterna är en otroligt viktig verksamhet och önskar att öppettiderna utökas. För besökarna fungerar träffpunkterna som ett sätt att bryta ensamhet och utanförskap samt bidrar till känslan av ett sammanhang i vardagen. Personalen på träffpunkterna framhålls som viktig. 87 procent av de svarande besöker en träffpunkt minst en gång i veckan och 76 procent upplever ett mycket bra bemötande från personalen.

HVB-hem för ensamkommande (Bengtsgård)
Fem av de totalt sex personer, som vid undersökningstillfället bodde på Bengtsgård, svarade på enkäten. 82 procent angav att de kände sig trygga eller ganska trygga i boendet. Lika stor andel uppgav att det oftast fanns vuxen på boendet att prata med när man behöver det. Däremot var det bara 40 procent som uppgav att de trivdes på boendet och lika stor andel ansåg sig aldrig få vara med och bestämma om viktiga saker för dem i boendet.

Stödboende för ensamkommande (Ung på gång)
Överlag visar svaren på en positiv bild av stödboendet. 82 procent av de 29 personer som svarat känner sig mycket eller ganska trygga i stödboendet och 79 procent att de trivs ganska eller mycket bra i. Majoriteten är även nöjda med det stöd de får för att kunna bo i en egen bostad, planera för sin framtid och ha en bra fritid.

Inom övriga områden i individ- och familjeomsorgen har svaren på enkäterna varit för få för att kunna få fram relevanta resultat.

Resultaten från undersökningarna ska användas för att utveckla och förbättra verksamheternas arbete.
- Brukarundersökningarna är en viktig del av kvalitetsarbetet. Berörda enheter har nu fått i uppdrag av nämnden att arbeta igenom de förbättringsområden som framkommer i undersökningen, exempelvis hur vi kommunicerar med omsorgstagarna på våra boenden, säger Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.