Skip to main content

Goda resultat av överföringen av socialpsykiatrin

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 07:58 CEST

Omsorgstagarna ger höga betyg för trivsel och bemötande, medarbetarna trivs, och effektiviseringskraven är överträffade. Det framgår av en rapport om överföringen av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete för välfärd.

-Socialpsykiatrins överföring från Omsorgsnämnden till Nämnden för arbete och välfärd är en av de största och den mest komplicerade organisationsförändringen som genomförts i Växjö kommun under en lång tid. Trots en mycket knapp tidsram genomfördes övertagandet väl, särskilt tack vare tålamod hos medarbetare och skickligt ledarskap i förvaltningen. Nämnden har följt åtgärderna noggrant och kan konstatera att kommunfullmäktiges mål är uppfyllda, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Socialpsykiatrin överfördes 2017 från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. Syftet var bland annat att skapa samordningsvinster, utnyttja resurser effektivare och vidga och fördjupa inriktningen med arbetslinjen (sysselsättning/utbildning).

I samband med överföringen fattade kommunfullmäktige beslut om effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande 5 miljoner kronor för 2017 och ytterligare 5 miljoner för 2018. Nämnden för arbete och välfärd beslutade samtidigt att verksamheten skulle göra ytterligare en effektivisering på 1 miljon kronor.

I en rapport som presenterats för nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott den 29 maj redovisas det arbete som gjorts under 2017 och 2018. Rapporten utifrån från den beslutade besparingen för socialpsykiatrin samt arbetet för att nå målen med överföringen.

Överföringen ledde direkt till flera samordningsvinster inom och mellan samtliga avdelningar. Bland annat genom att de olika enheterna nu kom att tillhöra samma organisation och ha gemensamma lokaler. Samtidigt ökade inflödet av nya ärenden, vilket medförde hög arbetsbelastning. För att komma till rätta med den ansträngda situationen och de ökade behoven, har personalförstärkningar och flera nyrekryteringar genomförts.

Under våren 2017 inleddes arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 10 miljoner kronor och vid delårsbokslutet i augusti 2018 konstaterades att hela besparingen hämtats hem och mer därtill. Sammanlagt lyckades man genomföra effektiviseringar på drygt 11 miljoner kronor, bland annat genom minskade kostnader för personal, lokaler och fordon. Dessutom pågår det fortfarande effektiviseringar som framöver ger ytterligare samordningsvinster och besparingar.

Omsorgstagare uppger att insatsen är mycket betydelsefull, de trivs och känner sig trygga med sin boendestödjare. Personalen får också väldigt höga betyg för bemötande och stöd Det visar resultatet från nationella brukarundersökningar som genomfördes under 2018.

För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

Rizana Mustedanagic, avdelningschef Avdelning vuxna, tel. 0470-435 19

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.