Skip to main content

Gott betyg för personaltäthet och kompetens i Socialstyrelsens Äldreguide

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 10:46 CET

Personaltätheten och personalens kompetens är hög i både hemtjänst och särskilt boende. Boendemiljön i äldreboende är mycket god. Dagverksamheten för personer med demens får gott betyg.

Det visar resultaten för Växjö kommun i 2011 års Äldreguide.  I undersökningen framgår också att det finns förbättringsområden inom bland annat matdistribution, nattfasta och i arbetet med att identifiera risker.

Socialstyrelsens Äldreguiden gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende inom och mellan kommuner.  Uppgifterna bygger på information som lämnas av kommunerna

Goda resultat för Växjö
Sammanställningen visar att såväl personaltätheten som personalens kompetens är hög i både hemtjänst och särskilt boende. Ett glädjande resultat med tanke på att omsorgstagarna skattar detta som viktigt i brukarmätningar.

Boendemiljön är mycket god i äldreboende vad gäller tillgång till eget rum med kokmöjlighet och toalett. I de särskilda boendena och på korttidsboende är delaktigheten för omsorgstagarna hög. Delaktighet mäts genom förekomst av uppdaterade genomförandeplaner vilket är en planering som görs i samverkan med varje omsorgtagare och handlar om hur omsorgsinsatserna ska utföras utifrån dennes önskemål.

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom får genomgående starka värden, i allt från kontinuitet till kompetens. Kommunens uppsökande verksamhet och information om äldreomsorgen bedöms vara välfungerande.

Förbättringsområden
Maten i ordinärt boende får ett lågt omdöme, vilket handlar om möjligheten att välja mellan olika rätter i matdistributionen. Efter en pågående nybyggnation av ett kylmatskök i Växjö kommer valmöjligheten att öka för omsorgstagarna.

Likaså kan arbetet med att identifiera risker som kan medföra skador utvecklas på Växjös särskilda boenden. För att stärka det förebyggande arbetet när det gäller fallskador, trycksår och undernäring införs det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

I hemtjänsten behöver delaktigheten i genomförandeplanerna bli högre. Området följs nu i varje delår med feedback till de enheter som behöver förbättras. ”Mat i särskilt boende”, så kallad nattfasta, får ett omdöme under genomsnittet.

I nattfastan mäts hur många timmar det går mellan sista serverade måltiden för dagen och det första dagen därpå. Att förkorta nattfastan är ett prioriterat mål för omsorgen i Växjö.

Kvalitetsområden
I Äldreguiden ges omdömen per kvalitetsområde på en skala mellan 1-5 där 5 är bäst. Omdömet baseras på hur en kommun placerar sig relativt till andra kommuner i Sverige. Exempelvis betyder omdömet 3 i området ”personalens kompetens” att över 80 % har adekvat utbildning. En trea är i det här fallet ett gott betyg.

För vidare information kontakta:
Förvaltningschef Ann-Christin Norlander. Mobil 0706-77 04 16

Länk till äldreguiden: http://aldreguiden.socialstyrelsen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy