Skip to main content

Gräsmattan får blomma

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 08:00 CEST

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens gräsytor från kortklippta gräsmattor till blomrika marker. 

- Vi har kartlagt våra gräsytor i Växjö för att se vilka områden som passar bäst att gå över från klippta gräsmattor till mer ängslika marker, säger Malin Karlsson, enhetschef på parkenheten.

I försöket har cirka 20 ytor på totalt 9 hektar valts ut runt om i Växjö. Fokus har legat på magra marker som redan från början har en viss örtflora. Ytorna kommer nu att följas hela sommaren för att se hur en gräsmatta kan utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.

- Utöver dessa gräsmatteängar har vi sedan tidigare jobbat med Kraftledningsgatan på Västra Mark som gjorts om från snårig gammal tipp till ett blomstrande grönområde, liksom Biparadiset i Bokhultet, Tomtabacken på Hov och fjärilskullarna vid Lillestadsskolan som andra exempel, säger Martin Unell, kommunekolog.

Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Om örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat. Om gräsmattan inte klipps hinner fjärilslarverna utvecklas till nya fjärilar.

- Något vi verkligen har tänkt på i det här projektet är våra pollinerande insekter och de ekosystemtjänster som de bidrar med. Utan pollinatörer som bin och fjärilar får vi mindre frukt och färre vackra blommor i trädgården, säger Malin Karlsson.

Men en oklippt gräsmatta kan också se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer skyltar att sättas upp som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

- Det här är något man kan tänka på också i sin egen trädgård. Även där är ju gräsmattan ganska artfattig. Varför inte ta en del av gräsmattan, sluta klippa den och istället få lite ängsmark där? Eller plantera nektarrika örtväxter som timjan, oregano eller lavendel som blommar hela sommaren och som drar till sig bin och fjärilar? Alla kan vi bidra till att gynna den biologiska mångfalden i kommunen, säger Martin Unell.

För mer information och intervjuer:

Malin Karlsson, enhetschef parkenheten, telefon: 0470-41292, e-post: malin.karlsson@vaxjo.se

Martin Unell, kommunekolog, telefon 0470-415 84, e-post: martin.unell@vaxjo.se   

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.