Skip to main content

High Performance Center bildas i Växjö

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:49 CEST

IKEA, Sveriges Olympiska Kommitté och Linneuniversitetet går tillsammans med Växjö kommun in som medlemmar i den ideella föreningen ”High Performance Center i Växjö” med uppdraget att med Arenastaden som bas sälja Växjö som ett nationellt och internationellt idrottsligt tränings- och utvecklingscenter. - Genom en samordnad marknadsföring, professionell service och unikt erbjudande av kompetens på elitnivå ska vi sätta Växjö på kartan som en unik plats för träning, studier och forskning, berättar kommunalråd Per Schöldberg (C).

Parallellt med att Arenastadens idrottsliga utbyggnad har pågått, har utvecklingen av innehållet planerats. Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet har sedan nyåret ackreditering av IAAF inom kast- och mångkampsgrenar och efter en förstudie har man beslutat att utveckla ett High Performance Center, HPC, som motor för regionens idrottsliga utveckling, samtidigt som det även kan utgöra motor för regional konkurrenskraft. - Ett professionellt HPC har ambitionen att utvecklas till ett nationellt och internationellt kraftfält för idrott. Då HPC kommer att besökas av idrottare, trupper och familjemedlemmar påverkas besöksnäringen direkt. Här finns på många plan en rejäl potential, menar Per Schöldberg.

Tanken är att HPC ska utvecklas i samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Landstinget Kronoberg, Svenska Olympiska Kommittén och några näringslivsrepresentanter. En av dem är IKEA. - I Linneuniversitet har vi ett attraktivt och bra universitet och tillsammans med satsningen på ett HPC kan vi locka nya intressenter till regionen vilket i sin tur gör det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens. Därför är detta en satsning som vi stöttar, säger Thomas Carlzon, VD IKEA AB, om företagets engagemang i frågan.

På Sveriges Olympiska Kommitté som också står bakom projektet ser man fram emot det som komma skall. - Absolut. Vi ser stora möjligheter att utveckla idrotten inom den samlade satsning som kommunen, idrotten, universitet och näringsliv nu gör i Växjö. Här finns potential, säger Stefan Lindeberg, ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté.

Från universitetets sida menar man att satsningen på HPC ger nya möjligheter för forskningen och att locka forskare från hela världen. - Det vi ser är stora utvecklingsmöjligheter för den forskning som tar sitt avstamp i vår coachutbildning. Det här bli en betydande arena att arbeta på och gör det möjligt för oss att locka duktiga forskare på både natonell och internationall nivå som kan jobba både på Linneuniversitetet och HPC i Arenastaden, säger Lena Fritzen, prorektor vid Linneuniversitetet.

På kommunen är man nöjd med den uppbackning som kommer från både näringsliv, idrotten och universitetet. - Uppslutningen kring HPC är total. Alla inblandade parter ser möjligheter i projektet och det finns förutsättningar att skapa nya innovationer och evenemang till regionen i samverkan med näringslivet och ”nya” entreprenörer. Vi har en unik kompetens i regionen och den ska vi utnyttja, säger Per Schöldberg.   Det första steget mot ett HPC är att en ideell förening bildas som i sin tur ska äga High Performance Center i Växjö AB. En konstituerande stämma planeras i november 2012.  

För mer information kontakta:
Per Schöldberg (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy