Skip to main content

Insatser för att åtgärda brister på Dädesjö skola

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 12:04 CET

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på skolorna i Växjö kommun. Utbildningsförvaltningen har nu fått beslut angående Dädesjö skola. Det visar på brister i arbetet kring elever med behov av specialpedagogiska insatser och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionen påtalar också brister i skolans kvalitetsarbete, styrning och ledning.

Utbildningsförvaltningen har själva uppmärksammat bristerna och arbetat med att stärka situationen för eleverna på Dädesjö skola. En helt ny skolledning finns på plats sedan i somras och har påbörjat ett stort utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningen och personalen.

- Vi ser allvarligt på kritiken, vi har gjort insatser men de har ännu inte gett tillräcklig effekt, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen håller på att införa en ny organisation för elevhälsan i hela kommunen och arbete pågår för att säkerställa en god kvalitet utifrån elevhälsans uppdrag. I den nya organisationen kommer en områdescentral elevhälsa finnas på plats för att se till att det finns specialpedagogisk kompetens hos alla enheter inom området.

- Vi kommer kraftfullt agera för att säkerställa att bristerna åtgärdas enligt den plan vi har för Dädesjö skola. Alla måste nu hjälpa till - lärare, rektor, områdeschef och vi på förvaltningen måste se till att utvecklingsinsatserna fullföljs, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Växjö kommun har av Skolinspektionen fått ett vitesförläggande på 500 000 kronor och har nu till 7 april att rätta till bristerna på Dädesjö skola och därmed undvika vite.

För mer information och intervjuer:
Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen, 0733-53 08 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.