Skip to main content

​Integrationsplan för en sammanhållen kommun

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 17:02 CET

Kommunstyrelsen antog idag en integrationsplan för Växjö kommunkoncern. Planen pekar ut effektiva strategier, baserade på forskning och på de utmaningar som kommunen identifierat. Planen ska bidra till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. Syftet är också att stärka integrationen i samhället.

- Växjö kommun står inför stora utmaningar i fråga om arbetsmarknadsetablering, boende, segregation och utanförskap för nya medborgare. För att motverka risken för utanförskap och segregation främja ett samhälle präglat av sammanhållning behövs strategier. Med integrationsplanen blir Växjö kommuns integrationsarbete än mer kunskapsbaserat, samordnat och effektivt, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i integrations- och mångfaldsberedningen i Växjö kommun.

Planen innehåller olika utmaningar där det anges vad som behöver stärkas och hur. Det kan exempelvis handla om bostäder, trygghet eller möjligheten att tillgodogöra sig utbildning. Integrationsplanen anger sedan bärande principer, strategier, ansvar och en tydlig styrkedja för var och en av utmaningarna.

- En viktig del i planen är att det blir tydligare hur arbetet styrs och vem eller vilka som ansvarar, säger Malin Lauber (S), ledamot i integrations- och mångfaldsberedningen

Integrationsplanen har beretts av integration- och mångfaldsberedningen. Planen har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag, men även till statliga myndigheter och civilsamhället. För att säkerställa civilsamhällets och näringslivets perspektiv bjöd Växjö kommun också in till ett dialogmöte om integrationsplanen tidigare i år. 

- Näringslivet, föreningar och myndigheter möter människor på andra arenor och har kunskaper och erfarenheter som vi vill ta tillvara. Att de är delaktiga i arbetet kring integration är viktigt, säger Magnus P Wåhlin (MP), ledamot i integrations- och mångfaldsberedningen

Integrationsplanen finns under Relaterat material.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), 072-300 55 77
Malin Lauber (S), 070-367 46 96
Magnus P Wåhlin (MP), 070-144 57 19
Anna Karlsson, utvecklingschef Växjö kommun, 070-307 78 98

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.