Skip to main content

Kärva tider väntar för arbete och välfärd

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 08:00 CET

Årsrapporten för arbete och välfärd i Växjö kommun presenteras idag. Rapporten i sin helhet finns bifogad, tillsammans med en sammanfattning.

- Trots betydande utmaningar är resultaten för 2016 goda. Kostnaderna har minskat rejält och vi har vänt en tradition av underskott till trygga ekonomiska marginaler. Växjölöftet ger resultat. Bidragskostnaderna fortsätter minska och behovet av ekonomiskt bistånd minskade med 182 hushåll, eller 8,5 procent, och nio av tio går från yrkesvux till arbete eller studier, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd och kommunalråd.

Alla resultat pekar inte i rätt riktning. Korttidssjukfrånvaron ökar, dock mindre än snittet i kommunkoncernen, och kostnaderna för institutionsvård för barn och unga har ökat med över en procent. Samtidigt har antalet vårddygn i missbruksvården minskat med 20 procent och kostnaderna med 5,1 mkr. Nettokostnaderna för hela verksamheten har minskat med 15,2 mkr.

- Ett fantastiskt 2016 både ekonomiskt och resultatmässigt. Vi har stått inför flera utmaningar under 2016 och genomfört två omorganisationer, men ändå mäktat med både budget- och måluppfyllelse. Det känns tillfredställande. Samtidigt står vi inför stora utmaningar för 2017 där vår nya organisation står stark för att möta dem, säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd.

Exempel på utmaningar för 2017:

 • Arbetsmarknaden tudelas (se nästa bild)
 • Organisatoriska förändringar är energikrävande för personal
 • Hantering av anvisade nyanlända enligt bosättningslagen
 • Förändring av reglerna för yrkesvux försvårar för kommunen
 • Kärvt ekonomiskt läge
  • Sänkta ersättningar till kommunerna för ensamkommande
  • Regeringen prognosticerar växande bidragskostnader i kommunerna
  • Regeringen har höjt kraven för medfinansiering av yrkesvux

- 2017 blir kärvt. Bidragskostnaderna förväntas växa i hela Sverige. Växjölöftet behöver därför fortsatt skärpas. Våra ekonomiska skyddsvallar tryggar välfärden när skatteprognoserna sviktar samtidigt som regeringen sänker ersättningarna för ensamkommande och kräver samfinansiering för yrkesvux. Därtill anvisas Växjö 249 nyanlända för bosättning, att hantera med etableringsboende på en redan ansträngd bostadsmarknad, säger Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd och kommunalråd, 070-983 40 27

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera