Skip to main content

Kafeterian på Vallhagen prisas

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:17 CET

Växjö kommuns tillgänglighetspris 2010 går till personalen på kafeterian på Vallhagen.

Varje år delas ett tillgänglighetspris ut till en någon eller några som utför eller utfört insatser, när det gäller att öka samhällets tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Syftet med tillgänglighetspriset är att uppmuntra insatser för att verksamheter ska bli mer tillgängliga och användbara för människor med eller utan funktionsnedsättningar i Växjö kommun.

Årets pris går till hela personalstyrkan i kafeterian på Vallhagen som för deras stora engagemang och positiva bemötande. Genom sitt dagliga arbete på Vallhagen bidrar de till att ge en guldkant i vardagen för besökarna. Personalen har på olika sätt tillförsäkrat människor med funktionsnedsättningar delaktighet, tillgänglighet och en god service.
- Ofta handlar tillgänglighet om tekniska frågor, men ibland är det viktigt att även lyfta fram mjukare aspekter. Ett gott bemötande och god service betyder mycket för den enskildes välbefinnande och kan göra stor skillnad i människors vardag, menar René Jaramillo (KD), ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd.

För mer information kontakta:
René Jaramillo, tel. 073 - 368 72 53

___________________________________
Henrik Nilsson
Informationsansvarig
INFORMATIONSENHETEN
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470-414 97
henrik.nilsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera