Skip to main content

Kemikalieplan i Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 07:50 CET

Växjö kommun har tagit ett viktigt steg för i arbetet för en hållbar och grön kommun. Kommunstyrelsen har antagit sin första Kemikalieplan. I planen står vilka åtgärder som kommunen ska fokusera på de kommande åren för att minska de farliga kemikalierna i verksamheten. Barnens vardag är i fokus och kommunen satsar främst på att göra alla förskolor kemikaliesmarta.

En politiskt beslutad kemikalieplan är ett viktigt steg i Växjö kommuns arbete för en hållbar och grön kommun.

- Nu har vi ett bra verktyg för att få ett samlat och bra arbete för att minska riskerna med kemikalier i kommunen, speciellt för våra barn, säger Cheryl Jones Fur (MP), ordförande i Miljö- och hållbarhetsberedningen.

Växjö kommun vill vara med och höja kunskapen i samhället om hur kemikalier påverkar och vad var och en kan göra för att minska risken för sig själv och miljön. Det är genom att ställa krav i upphandlingar som kommunen kan förebygga att produkter med misstänkt farliga kemikalier kommer in i verksamheten. Självklart följer Växjö kommun råd från upphandlingsmyndighet och kemikalieinspektion, de är väl underbyggda i forskning och lagstiftning.

Kemikalier finns runt om oss i vår vardag hela tiden. Kemiska ämnen har gett möjlighet till utveckling av många av de funktioner som vi idag ofta tar för givet i de produkter vi har. En del av alla dessa ämnen har visat sig eller misstänks kunna öka risken för cancer, allergier eller störa våra hormonsystem på olika sätt. Genom att arbeta för att ta bort de produkter som innehåller de misstänkt farliga ämnena vill kommunen minska mängden farliga kemikalier vi utsätts för.

För mer information

Planen ger ett helhetsgrepp på kemikaliefrågan och behandlar allt från hur vi ska utveckla miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av verksamheter till hur vi ska ställa krav på inköp av produkter och vilka material vi väljer när vi bygger och renoverar.

Läs mer på www.vaxjo.se/miljo och på KEMI.se

Kontaktperson

Pernilla Bodin, miljösamordnare, Växjö kommun
Telefon: 0470-41993
E-post: pernilla.bodin@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy