Skip to main content

Klartecken för byggstart av Arenastaden

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 11:52 CET

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i förmiddags godkändes det upprättade samverkansavtalet mellan kommunen och Växjö Lakers, Östers IF och IFK Växjö samt genomförandeavtalet mellan kommunen och Växjö Lakers.
- Viktiga beslut som gör att vi nu kan komma vidare i processen och börja bygga det prestationscentrum för både bredd- och spettsidrott vi vill ha, säger Gunnar Elm (C).

Under hösten 2009 har förhandlingar förts om hur samverkan ska ske, hur byggnationen ska genomföras och hur driftansvaret ska överföras från kommunen till föreningarna. Förhandlingarna har mynnat ut i ett samverkansavtal för att klargöra avsikt, vision och inriktning för Arenastaden.
- För kommunens del har det hela tiden varit vikigt att skapa en helhet på området. Nu har vi nått dit och här har föreningarna tagit sitt ansvar och samtalen har förts i positiv anda, säger Gunnar Elm (C).

Att de nödvändiga politiska besluten nu börjar att falla på plats gör att byggstarterna rycker allt närmare. Byggstart för ishallar i Växjö Lakers regi planeras till våren 2010. Tillbyggnad av Tipshallen med ny friidrottshall planeras till hösten 2010 och en ny fotbollsstadion i Östers regi kan påbörjas i början av 2011.
- Alla parter har redan långt framskridna planer och dagens beslut gör att föreningarna kan gå vidare. Växjö Lakers kan nu göra klart sitt anbudsunderlag och påbörja en upphandlingsprocess. Östers IF kan börja konkretisera sina framtagna programhandlingar som visar hur ett tänkt nytt fotbollsstadion ska se ut och arbetet med förfrågningsunderlag till ny friidrottshall och åtgärder i Tipshallen, som tas fram i samråd med bland andra IFK Växjö och Dackegymnasterna, kan slutföras. Vi är på gång!, konstaterar Gunnar Elm (C).

Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutlig behandling och beslut.

För mer information kontakta:
Gunnar Elm (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53
Charlotta Svanberg (S), kommunalråd, tel. 0470-413 52, 0706-84 13 52

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy