Skip to main content

Klimatkommuner satsar på biogas som fordonsbränsle!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:47 CET

”Vi vill att regeringen ger klara besked för fortsatt satsning på
biogas som fordonsbränsle.”

- Satsningen på biogas som fordonsbränsle ingår i kommunernas långsiktiga
arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och vi deltar därmed aktivt
i arbetet för att Sverige skall nå de av riksdagen antagna klimatmålen, säger
kommunalråden Carl-Olof Bengtsson och Bo Frank som för Växjös räkning
har skrivit under Klimatkommunernas skrivelse till miljöministern och
näringslivsministern.

Klimatkommunerna är ett nätverk med 19 kommuner och ett landsting som
arbetar aktivt lokalt för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland
medlemmarna i nätverket satsar ett flertal medlemmar på biogas som
fordonsbränsle. Fler kommuner planerar att inom kort göra stora
investeringar i biogasanläggningar.

Klimatkommunerna tycker att det är djupt olyckligt att Volvo Personvagnar
meddelat att de har för avsikt att sluta tillverka gasbilar.

”Beslutet kommer inte att ändra kommunernas inriktning på val av och krav
på fordonsbränsle - biogas. Det finns andra bilfabrikanter som möjliggör
fortsatt satsning på biogas som fordonsbränsle. Det är ändå, av flera orsaker,
beklagligt att ett av Sveriges ledande bilmärken slutar med produktionen av
biogasbilar”, skriver Klimatkommunerna som bedömer att:

• produktion och utveckling av biogas och biogasfordon är en viktig
del i den nationella satsningen på miljöteknikexport och därmed
också nya jobb i Sverige.
• det är av stort symbolvärde för den internationella marknaden att det
land som har den största användningen av biogas som
fordonsbränsle också tillverkar gasbilar.
• Steget är inte så stort att gå från en fossildriven bil till en
biogasdriven bil av det bilmärke som man är van vid.

”Vi utgår från att Sveriges nytillträdda regering fortsätter med en offensiv
klimatpolitik, både nationellt och internationellt, där utveckling av hållbara
transportsystem och fordonsbränslen får fortsatt stöd”, skriver man vidare.
Klimatkommunerna vill se klara besked från regeringen att de kommer att
verka för fortsatt satsning på biogas som fordonsbränsle.
”Vi tror att det skulle vara av stor betydelse för att påverka Volvo
Personvagnar att ompröva sitt beslut att lägga ned produktionen av gasbilar”
menar man i sin skrivelse.

Vid frågor kontakta
Carl-Olof Bengtsson (s), kommunalråd, tel. 0470-413 92, 0705-84 13 92
Bo Frank (m), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
Henrik Johansson, projektsekreterare, 0470-413 30

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy