Skip to main content

Kommentar från ordförande för Nämnden för arbete och välfärd om bristande rutiner vid alkoholförsäljning.

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 15:30 CEST

- Regler är till för att följas. Vi ser allvarligt på att rutinerna fortfarande inte har blivit tillräckligt bra och att ålderskontrollen fortfarande är för dålig. Kommunens dialog med handlarna har intensifierats och vi kommer genomföra egna kontrollköp.

- Våra alkoholhandläggare gör ett gott arbete. Våra muskler är mindre än vid hantering av brister hos serveringstilltståndsreglerad verksamhet. Dialog och noggrannhet i arbetet med rutiner och riktlinjer är våra främsta redskap.

- I våras träffade vi UNF för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att förbättra situationen. Den dialogen fortsätter och UNF kommer kallas till ett nytt möte för att fördjupa samverkan. Min bedömning är att deras kontrollköpsverksamhet är seriös och att de har möjlighet att använda mer verklighetsnära metoder än tillsynsmyndigheter.

Bakgrund

Alkoholhandläggarna och tobakshandläggaren på arbete och välfärd respektive miljö- och hälsoskyddskontoret kommer i början av september att delta i länsstyrelsens utbildning i hur kontrollköp enligt den nya lagen får genomföras. Därefter kommer kommunen att genomföra kontrollköp av både folköl och tobak. Tills dess får vi hänvisa frågor om kontrollköp till länsstyrelsens alkohol- och tobakshandläggare Jan Borgehed tfn. 010-223 74 26.

Polisen utreder misstänkta brott mot alkohollagen i samband med ölförsäljningen till UNFs medlemmar, detta är inte en fråga för kommunen. För frågor om detta får vi hänvisa er till Ola Severinsson tfn. 010-562 21 98.

Ordföranden har tillsammans med förvaltningschefen och alkoholhandläggarna tidigare träffat UNF och tagit del av deras utköpskontroller. Alkoholhandläggarna kommer nu att träffa UNF på nytt för att diskutera frågan.

Växjö kommun ansvarar för tillsyn över folkölsförsäljningen tillsammans med Polismyndigheten. Efter UNFs förra utköpskontroller har kommunen informerat samtliga folkölshandlare om allvaret i situationen och har begärt in nya uppdaterade egenkontrollprogram. Under hösten kommer kontrollköp enligt den nya modellen att genomföras och utifrån resultatet av denna kontroll kommer kommunen att arbeta vidare med frågan. Även ordinarie tillsynsbesök kommer att äga rum ute hos handlarna där alkoholhandläggarna förutom kontroll av marknadsföringen, personalens kännedom om egenkontrollprogrammen och märkningar i hyllorna i år kommer att lägga särskilt stor vikt vid betydelsen av ålderskontroller och svårigheten att bedöma kundernas ålder.

I första hand är det alltid kommunens strävan att komma tillrätta med problemen genom dialog och information. Åldersgränsen finns för att skydda ungdomar från alkoholens skadeverkningar och det ligger i allas intresse att upprätthålla denna åldersgräns. Kommunen har emellertid färre möjligheter att ställa krav på handlare som säljer folköl än vad man har på innehavare av serveringstillstånd. Kommunens yttersta möjlighet om alkohollagens bestämmelser inte följs vid folkölsförsäljning är att utfärda försäljningsförbud för folköl i 6 eller 12 månader, alkohollagen 8 kap. 19§.

Kontaktperson

Oliver Rosengren (M)

--------------------------------------------

Ordförande, Nämnden för Arbete & Välfärd

Gruppledare, Nya Moderaterna i Växjö kommun

Ledamot, Kommunstyrelsen

--------------------------------------------

+4672-3005577

@OliverRosengren

oliver.rosengren@vaxjo.se

www.oliverrosengren.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy