Skip to main content

Konstverk till Växjös nya skolor

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 06:00 CET

Växjö kommun har under flera år satsat på offentlig konst, bland annat i samband med nybyggnation. 2014 beslutade kommunfullmäktige om en regel där 1 procent av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Nu ska Växjös nya skolor också få ett tillskott av konst.

Först ut är Pär Lagerkvistskolan där delar av fasaden vid skolans huvudentré smyckas av konstnären Åsa Maria Bengtsson. Det är ett träffsäkert och uttrycksfullt verk med klurigt poetiska mönster. Verket är väl synligt från riksväg 23.

Vidare har Växjökonstnären Thomas Franzén gjort en stor relief i målad betong, till skolans matsal. I anslutning till atriumgården bidrar Kristoffer Zetterstrand med ett montage tryckt på kakel, och vid skolans mindre entréer har Malmökonstnären Anna Brag skapat flera lekfulla verk i färgglad mosaik.

Utöver de fasta konstverken kommer en betydande mängd framstående verk, av såväl lokala som nationellt erkända konstnärer att köpas in, till skolans över 13 000 kvadratmeter. Alla konstnärliga projekt ska vara klara tills skolan tas i bruk i augusti 2017.

Till Elin Wägnerskolan avsätts 900 000 kronor till konst.

Önskemål från skolan är att lyfta Wägners gärningar inom fred, genus och miljö. Vikt kommer också att läggas vid att gestaltningen i sin form eller färg relaterar till och binder ihop de två skolbyggnaderna på Storgatan 50 och 52.

Projektet upphandlas genom Konstpool, där konstnärer från hela Sverige kan anmäla sitt intresse.

Mer information
Nicolas Hansson, avdelningschef kultur- och konst, nicolas.hansson@vaxjo.se, 0470-414 62

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera