Skip to main content

Lättare att få jobb efter nystartsinsats

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:00 CET

Nystartsjobb ökar möjligheterna att få anställning. Det visar resultatet i den studie som Lars Behrenz docent i nationalekonomi och Mats Hammarstedt professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet har genomfört på uppdrag av Växjö kommun.
- Mycket glädjande. Vi kommer att undersöka vidare hur man kan arbeta med utformningen av och innehållet i insatsen nystartsjobb för att uppnå ännu bättre resultat när det gäller nystartsjobbarnas chans till sysselsättning, säger Benny Johansson (M) ordförande för nämnden för arbete och välfärd.

Växjö kommun arbetar sedan 2010 med insatsen nystartsjobb i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer som mottar försörjningsstöd och nu har man låtit forskare vid Linnéuniversitetet studera effekterna av insatsen nystartsjobb i för att få kunskapsunderlag inför planering av framtida åtgärder för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och öka möjligheterna till anställning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Utvärderingen är en totalundersökning och omfattar samtliga personer med försörjningsstöd som av förvaltningen arbete och välfärd i Växjö kommun fått insatsen nystartsjobb under åren 2010 och 2011. Vidare omfattar undersökningen två kontrollgrupper vilka består av personer vars arbetslivserfarenhet liknar bakgrunden hos personerna som fått nystartsjobb, en kontrollgrupp från Växjö kommun och en från Kristianstad kommun.

Första delrapporten i utvärderingen visar på följande effekter av nystartsjobben på sysselsättningen:

  • Personer som fått nystartsjobb i Växjö har högre sannolikhet än personer i kontrollgrupperna att få fast jobb utan stöd eller fast eller tillfälligt jobb.
  • Personer i kontrollgrupperna har större sannolikhet än personer som fått nystartsjobb i Växjö att bli avaktualiserade av okända orsaker.
  • Särskilt starka resultat för män och utrikes födda personer.
  • Resultaten pekar mot att nystartsjobben ökar möjligheterna att få anställning men också leder till fördjupade och förbättrade kontakter med Arbetsförmedlingen för grupper som står långt från arbetsmarknaden.

På nämnden för arbete och välfärd är man glad över det positiva resultatet och säger samtidigt att arbetet kommer att fortsätta.
- Utvärderingen ger oss viktigt kunskap för att planera framtida åtgärder och hur vi kan arbeta med utformningen av nystartsjobb. Vi kommer också att undersöka noga vad det beror på att kvinnor inte uppnår samma effekt/resultat som män som har insatsen, berättar Benny Johansson (M).

För mer information kontakta:
Benny Johansson (M), ordförande arbete och välfärd, tel. 0708-98 44 75
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, tel. 0709-83 40 27


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera