Skip to main content

Miljöplan, medarbetarenkät och Sweco-utredning

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 12:00 CET

Nämnden för arbete och välfärd har idag haft sitt sista sammanträde för året. Där fattades bland annat beslut om plan för fossilbränslefri förvaltning.

- Europas grönaste stad har högt ställda mål för miljöarbetet. Arbete och välfärd blir först att ha en plan för att bli fossilbränslefri. Vi hoppas fler följer vårt exempel, säger Oliver Rosengren, ordförande.

Medarbetarenkäten presenterades med goda resultat. Arbete och välfärd har bäst resultat i kommunen för ledarskap och bättre resultat sammantaget än tidigare år.

- Trots att vi är i en svår tid med ansträngningar i flera delar av socialtjänsten visar medarbetarenkäten bättre resultat än tidigare år. Enligt personalen har stress och arbetsbelastning minskat sedan tidigare år. Det är anmärkningsvärt i rådande läge, säger Per Sandberg, förvaltningschef

- Ledarskapet får högst betyg i kommunen. Ambitionen är ett lyssnande och tillgängligt politiskt ledarskap, men det goda resultatet tror jag särskilt beror på att Per Sandberg och andra chefer är engagerade och goda förebilder, säger nämndens ordförande Oliver Rosengren.
 
Konsultföretaget Sweco presenterade sin utredning om hur resultatstyrningen och kvaliteten i vuxenutbildningen kan förstärkas.

- Swecos utredning föreslår en peng-modell som betalas ut för resultat, inte tid. Den beskriver frågeställningar som behöver svar för att säkra att vuxenutbildningen kan ge fullgott stöd till studerande i behov av särskilt stöd. Förvaltningen går nu vidare med frågeställningarna, säger Oliver Rosengren.

Öppna jämförelser presenterades av avdelningscheferna. Arbete och välfärd har goda resultat i jämförelse med andra kommuner. Ekonomiskt bistånd har minskat med 31 procent sedan 2012 och erfarenheten bland handläggarna i socialtjänsten är högre än riket - 68 procent av socionomerna i Växjö kommun har minst fem års erfarenhet, jämfört med 49 procent för riket och 82 procent har minst tre års erfarenhet jämfört med 66 procent i riket.

- Växjö är en föregångskommun. En offensiv arbetslinje har lyckats pressa tillbaka utanförskapet över tid. Växjölöftet kommer förstärka det ytterligare. Hög erfarenhet i socialtjänsten bidrar till rättssäkerhet och goda resultat, avslutar Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, 070-983 40 27

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy