Skip to main content

Nu blir det enklare att följa Växjös miljöresultat

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2015 07:41 CET

En ny rapport på Växjö kommuns hemsida gör det lättare att se hur Växjö ligger till inom olika miljöområden. I rapporten presenterar Växjö kommun nuläget för vart och ett av Växjös 30 miljömål och beskriver kortfattat några aktiviteter som har gjorts eller kommer göras för att målen ska nås.

- Vi vill på det här sättet ge en bredare bild av Växjös miljöstatus än vad enbart miljöprogrammets mål gör. Det här gör det lättare för medborgarna i Växjö att ta reda på hur det är ställt med miljön i vår kommun, säger Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.

I rapporten finns uppgifter om exempelvis ekologisk mat, avfallsmängder, fosfor i våra sjöar och energianvändningen hos kommunen och invånarna. Rapporten inleds med en snabböversikt över målen och deras resultat. Grönt betyder att målet är uppnått eller att trenden är positiv (14 mål), gult att utvecklingen står stilla (8 mål), rött att trenden är negativ (1 mål) och blått att en bedömning av olika anledningar inte är möjlig att göra (7 mål). Hittills finns resultaten för 2014 presenterade, 2015 års resultat kommer i vår.

- Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och den här rapporten gör det enklare även för oss på kommunen att se var vi behöver sätta in fler insatser, säger Henrik Johansson.

I rapporten kan man förutom miljöprogrammets mål även läsa om hur Växjö ligger till när det gäller andra områden till exempel ekologisk odling, utsläpp av partiklar, andel förnybar energi, utsläpp av andra växthusgaser.

Ni hittar rapporten här: http://www.vaxjo.se/miljoresultat

För mer information och intervjuer:
Henrik Johansson, miljösamordnare, 0470-413 30

Om Växjös miljöprogram
I juni 2014 antogs ett nytt miljöprogram för Växjö kommun. Det innehåller 30 mål inom olika områden. Målen följs upp varje år, så långt det är möjligt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy