Skip to main content

Ny park i geometriska former vid Trummen

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 12:26 CEST

Idag beslutade tekniska nämnden att godkänna investeringen av Geometriparken inom området Limnologen Syd på Teleborg i Växjö. Parken planeras att börja byggas under 2018.

Inom området Limnologen Syd pågår för närvarande byggnation av cirka 220 bostäder som kommer att färdigställas under 2018-2019. Ytterligare cirka 300 bostäder kommer att byggas inom området innan det är helt färdigt.

- I och med att allt fler bostäder byggs intill Trummens strand och inom Universitetsområdet ökar behovet av en offentlig park- och lekmiljö. Geometriparken kommer att bli en stadsdelspark som kommer att nyttjas både av de som bor i området Limnologen Syd men även av övriga delar av Teleborg, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Utformningen av parken bygger på olika geometriska former som varit traditionella gestaltningselement i äldre parker. I Geometriparken får de ett nytt uttryck och utgör en bas för såväl mötesplatser som lekplats och större parkrum.

- Kopplingen till Växjö universitet innebär att det finns en pedagogisk möjlighet att utveckla och visa på pedagogik i utemiljö, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Byggnationen av Geometriparken kostar cirka 13,8 miljoner kronor och är tänkt att genomföras under 2018 och 2019.

I samband med exploateringen av Limnologen Syd byggs det även en förskola i bottenplan på ett av bostadskvarteren, Geologen. För att tillgodose förskolan med en tillräckligt stor utemiljö, byggs en lekplats som kan nyttjas av förskolan inom parkområdet. Lekplatsen byggs under hösten 2018 och ska vara klar i början av 2019 när förskolan startar upp sin verksamhet.

Den 29 maj tog Kommunstyrelsen beslut om att godkänna investeringen av Geometriparken.

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande tekniska nämnden
Telefon 0739-82 52 66, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Maria Sundell Isling, förvaltningschef tekniska förvaltningen
Telefon 0709- 83 44 23, E-post maria.sundellisling@vaxjo.se

Bifogad karta visar området Limnologen Syd och Geometriparken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy