Skip to main content

​Ny sponsringspolicy för elitföreningar i Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 07:30 CET

Idag på Internationella kvinnodagen presenterar Växjö kommun förslag på ny sponsringspolicy. Policyns syfte är att skapa en kommungemensam syn på vilka föreningar som är berättigade sponsring från Växjö kommun och ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor.

En del i policyn blir ett kriterium om att sponsring för dam- och herrlag som spelar i samma division, i respektive serie, ska vara lika.

- I en kommun med så många föreningar som verkar på en hög nivå är det viktigt att ha en tydlig policy som vilar på principer om allas lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Idag 8 mars vill vi särskilt lyfta fram delen i policyn om att dam- och herrlag som spelar i samma division ska bedömas lika av oss som kommun, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom kriteriet om dam- och herrlag, finns tre andra kriterier som ska användas för göra en samlad bedömning. Det första är om föreningen är en elitförening, det vill säga finns med i den högsta serien/divisionen eller, beroende på sport, näst högsta serien/divisionen. Det andra kriteriet handlar om publiktillströmning och det tredje om synlighet och massmedial uppmärksamhet.

Ett grundkrav blir också att sponsring endast ges till föreningar som försvarar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

- Vi vet att kommunens elitföreningar arbetar för mångfald och inkludering. Vi vill bland annat genom denna policy ytterligare stimulera till sådant arbete, säger Cheryl Jones Fur (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Grundbeloppet för sponsring är 25 000 kr. Föreningen ansöker om sponsring till Växjö kommun och det är sedan kommunstyrelsen som fattar beslut. Därefter tecknas ett samverkansavtal som kommer att bestå av både exponering och ambassadörskap. Policyn innehåller också riktlinjer för när ett samverkansavtal kan komma att sägas upp.

Den nya sponsringspolicyn beslutas om på kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars. Därefter tas slutgiltigt beslut på kommunstyrelsen i april.

Policyn har arbetats fram av utvecklingsenheten, kommunikationsenheten, näringslivskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen.

Sponsringspolicyn finns bifogad i sin helhet under Relaterat material.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), 070-983 44 16
Cheryl Jones Fur (MP), 073-982 52 66
Anna Karlsson, utvecklingschef Växjö kommun, 070-307 78 98

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.