Skip to main content

Nya beslut om ersättningsnivåer till fristående verksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 16:42 CEST

Tidigare har fem fristående skolor i Växjö överklagat 2014 års bidragsbeslut om elevpeng. I maj kom domen som upphävde tidigare bidragsbeslut för kommunens samtliga friskolor. Domen visar att utbildningsnämnden har gjort tolkningar som är korrekta, men att det finns delar som behöver korrigeras. Därför har nämnden gjort en ny översyn av ersättningsnivåerna för 2014 och 2015. Nämndens förslag är att man också backar bandet ytterligare och rättar momsersättningen från 2010 och framåt.

- Det är viktigt för oss att vi har en likvärdig skola för alla barn och elever i Växjö kommun, säger Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden. Därför vill den nya nämnden givetvis rätta till gamla felaktigheter och väljer dessutom att på eget initiativ gå längre bak i tiden för att korrigera ersättningsbesluten.

- Det är bra att vi har haft en prövning i förvaltningsrätten som gett oss vägledning kring hur vi framåt ska arbeta med bidrag på lika villkor, säger Anna Tenje. Hela processen har inneburit en viktig utveckling och erfarenhet. Vi har även jobbat för att skapa en bättre öppenhet och tydlighet i hur vi fördelar våra tilldelade medel.

Förvaltningschefen Camilla Holmqvist instämmer med Anna Tenje.

- Det känns skönt att kunna lägga det här bakom oss nu, och istället lägga kraft på det goda samarbetet som den nya utbildningsnämnden och förvaltningen har påbörjat med de fristående verksamheterna.

Domen och de justerade ersättningsbesluten innebär att kommunen retroaktivt kommer att ge 6 % i momskompensation till de fristående enheterna. Tillsammans med övriga korrigeringar i bidragsbesluten för 2014-2015 så rör det sig sammanlagt om ca 20 miljoner kronor som ska betalas ut. Nämnden har ett sparat kapital som kommer att användas till detta, och pågående verksamheter kommer inte att påverkas negativt.

För mer information:

Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden,
Telefon 0470-433 84

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy