Skip to main content

Nya politikerarvoden i Växjö kommun föreslås

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 15:03 CET

Växjös politikerarvoden för förlorad arbetsförtjänst, inställelse, årsarvode och särskild ersättning bör i fortsättningen kopplas till riksdagens arvodesbelopp. Det förslaget ska nu behandlas i kommunens organisations- och personalutskott, KSOP.

Det är kommunens personal- och förhandlingschef Michael Färdigh som har fått i uppdrag att se över nuvarande arvodesregler och föreslå ett arvodessystem som är kopplat till arvodena för riksdagsledamöterna.
- En stor fördel med att arvodesnivåer och höjningar är kopplade till riksdagens arvodesnämnds beslut och deras årliga bedömning av löneutveckling med mera är att det blir mer neutralt än att koppla höjningar till ett specifikt fackförbunds lokala löneutveckling som vi gör idag, förklarar Michael Färdigh.

Nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Växjö kommun har haft en likartad grundstruktur sedan 1990-talet. Ersättningarna har årligen justerats uppåt baserat på utfallet för fackförbundet SKTF i Växjö kommuns löneöversyner.
- Det nya systemet innebär att vi lämnar kopplingen till ett enskilt fackförbund och istället låter en neutral part, som tar hänsyn till nationella variabler, sätta ramarna för arvodena. Och detta är inget unikt för Växjö. Flera kommuner har redan gjort denna ändring, säger Michael Färdigh.

Månadsarvodet för en riksdagsledamot är idag 56 000 kronor. Kommunalråden i Växjö har samma ersättning som en riksdagsledamot. Kommunstyrelsens ordförande har, som ytterst ansvarig, ytterligare 5 000 kronor i månadsersättning. I förslaget får övriga politikerarvoden en procentuell koppling till riksdagsledamots aktuella månadsarvode och det innebär att ersättningarna för flera politiker ökar.
- Ja, så är det men det handlar de facto om att ge de förtroendevalda en ersättning som gör att de kan fullfölja sina uppdrag. Att kunna ta fritt från sitt arbete för att gå på de politiska aktiviteter som medborgarna faktiskt röstat fram dem till, menar Gunnar Elm, ordförande i KSOP.

En förändring som politikerna också genomför är att utöka antalet arvoderade timmar per vecka för ledamöter och ersättare i KSAU samt för ordförande/vice ordförande i gymnasienämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt VEAB.
- Vi ökar antalet timmar för att ge de ansvariga politikerna bättre möjligheter att planera sin tid. Målet är att få en professionellare organisation med bättre kvalitet i de politiska processerna, förklarar Gunnar Elm.
- Ett utökat antal fasta timmar för ledamöter och presidier är också tänkt att minska såväl administration som antalet rörliga ersättningar och sammanträdesarvoden. På sikt blir vi av med all blankettadministration, fyller Michael Färdigh i.

Arvodet höjs årligen i riksdagen 1 november och i förslaget föreslås Växjö kommuns politikerarvoden höjas 1 januari året efter. För att kunna kontrollera kostnader och följa upp de nya arvodesbestämmelserna införs också en högsta gräns för politikerarvode med uppföljning två gånger per år.

De nya arvodesbestämmelserna föreslås gälla från 1 januari 2011.

För mer information kontakta:
Gunnar Elm, ordförande i KSOP, tel. 0705-73 20 53
Michael Färdigh, personalchef, tel. 0703-84 17 17

____________________________________
Henrik Nilsson
Informationsansvarig
INFORMATIONSENHETEN
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470-414 97
henrik.nilsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se

 

Detta epostmeddelande inklusive eventuella bifogade filer har viruskontrollerats av Växjö kommun.

This e-mail message has been scanned for Viruses and Content and cleared by Växjö kommun.

 

Svara
VidarebefordraKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera