Skip to main content

Nytt planprogram på Västra mark

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 07:30 CET

Växjö kommun ser ett behov av att utveckla södra delen av området Västra mark i Växjö och avser att ta fram ett planprogram. Därför kommer fastighetsägare och näringsidkare under våren att bjudas in till ett dialogmöte kring framtidens Västra mark.

- Växjö växer västerut och Västra mark är en spännande plats med många företag, idrottsanläggningar och handel. Vi vill nu se till att utveckla denna plats på bästa sätt genom att samverka med de som verkar där, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fram till dess att ett helhetsgrepp tagits kommer befintliga detaljplaner gälla. För att möjliggöra exempelvis bostäder i området måste angränsande detaljplaner ses över och det behövs andra typer av gator, torg, parker och större grönområden.

- Vi behöver en strategi för området och det är en sådan Växjö kommun vill diskutera fram tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare, säger Per Schöldberg (C), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ett planprogram visar vilka mål som finns med området. Det görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse och grönytor mm.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), 070-983 44 16
Per Schöldberg (C), 070-869 49 25
Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, 0702 -17 54 85 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.