Skip to main content

Ökade resurser till skolan i femklöverns budget

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 11:45 CEST

Idag presenterar den blågröna femklövern i Växjö sin budget för 2016. Mer pengar till skolan, ökat bostadsbyggande och bättre kvalité på maten är områden som prioriterats. Den blågröna femklövern har i stor enighet tagit fram detta förslag som innehåller förstärkningar inom framför allt fyra områden.

1. Mer resurser till skolan
Den blågröna majoriteten tar ett krafttag för skolan. Kunskap är det viktigaste redskapet för att lyckas i livet, därför fortsätter satsningen på våra barn och unga. Med tidiga insatser skapas möjligheter för alla att bli sedda och att utvecklas till sin fulla potential. Med en läsa-skriva-räkna-garanti får varje elev det stöd som behövs för att nå kunskapskraven i årskurs 3. Barn med särskilda behov ska uppmärksammas tidigt och få det stöd som behövs, likt de som behöver utmaningar i skolan ska bli tillgodosedda.

Budgeten innebär en höjd förskole- och elevpeng. Genom höjd peng ska personaltätheten anpassas och storleken på grupperna i förskola och skola minska. Även den lärarledda undervisningstiden ska öka.

Att motverka den psykiska ohälsan i skolan ska prioriteras genom att alla skolor ska ha elevhälsoteam med kompetent personal. Även här handlar det om tidiga insatser. Särskolan stärks ytterligare med 1-20 årsperspektiv för att skapa större möjligheter för varje individ att gå vidare till arbete eller vidare studier.

Växjö kommun ska bidra till att Teknikens hus genomförs som ett nav för kunskap och samverkan mellan universitetet, kommunen och näringslivet. Vi återinför även en fyraårig teknisk utbildning för att stärka vår tekniska profil ytterligare.

För att genomföra satsningarna föreslås utbildningsnämnden få 65 miljoner i tillskott.

2. Utvecklad bostadspolitik
Budgeten innehåller flera satsningar för att utveckla miljömässig, energisnål byggnation i Växjö kommun. Det ska byggas minst 3 000 nya bostäder till och med 2018 i kommunen. Attraktiva villatomter ska tas fram i såväl Växjö stad som i de mindre tätorterna.

Genom försäljning av 2 000 lägenheter under mandatperioden finns möjligheter att investera i nya, miljöanpassade lägenheter. För att förbättra integrationen ska kommunen även kunna bygga bostadsrätter i områden som behöver fler blandade upplåtelseformer, till exempel Araby.

3. Bättre kvalité på maten för de äldre
Måltiden är en helhetsupplevelse där ekologiska och närodlade råvaror är viktiga liksom mötet och rummet. Med den nya måltidsorganisationen effektiviseras arbetet i köken. Investeringar görs på renovering av befintliga kök och ökad kvalité på maten.

Den nya organisationen permanentas 2016 och ska höja kvalitén utan att höja priset. Mer pengar avsätts för att erbjuda de äldre bättre mat men också skapa en bättre total måltidsupplevelse.

För att förstärka kvalitén på måltiden ska en stor del av omsorgsnämndens tillskott på 16,8 miljoner gå till maten.

4. En växande grön kommun
Med ambitionen att Växjö ska vara Europas grönaste stad är det viktigt att vi ligger långt fram i vårt miljöarbete.

En återbruksby ska göra det möjligt för kommunen och invånarna att leva i en mer cirkulär ekonomi.

Arbetet med att fler ska gå från bil till kollektivtrafik och cykel är prioriterat, bland annat genom att vi utvecklar cykelvägnätet. Det ska vara snabbt, enkelt och tryggt att både ta såväl bussen som cykeln till stadens centrum och jobbet. Det är viktigt både för att minska utsläpp och trängseln i centrum.

När stationsområdet är klart kommer kommunen att se över vilka fler gator i centrum som ska göras bilfria.

Mer information och kontakt
Bo Frank (M) 070-584 13 90
Per Schöldberg (C)  070-869 49 25
Cheryl Jones Fur (MP) 073-982 52 66
Nils Fransson (FP) 070-638 0960
Jon Malmqvist (KD) 073-991 86 19

Bifogad fil: Hela femklöverns budget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.