Skip to main content

Öppet brev: Låt inte regionalpolitiken skymma sikten!

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:28 CEST

Öppet brev från Växjö till Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander.

Förändringar sker i dag i en allt snabbare takt. Så även i statlig verksamhet. Vid årsskiftet föreslås att landets tio Skogsvårdsstyrelser läggs ner. Istället inrättas en Skogsstyrelse indelad i fem geografiska enheter.
Vi ifrågasätter starkt att Västervik föreslås som huvudort i en region bestående av Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.


Vi reagerar över generaldirektör Göran Enanders motivering för val av regionkontor. I förslaget till beslut skriver han:
”I region sydost talar de flesta parametrarna för Växjö. Från regionalpolitisk synpunkt är Västervik starkt prioriterad.”

Med andra ord är det föreslagna ställningstagandet ett beslut mot bättre vetande och där man inte har tagit hänsyn till skogsnäringens bästa. Parametrar som behov av centralt läge, attraktionskraft för att locka kvalificerad arbetskraft, kommunikationer och inte minst samverkansaspekter med skogsnäring och forskning har haft underordnad betydelse.

Regionalpolitik ska vara ett verksamt instrument för att ge jämlika villkor för utveckling i hela Sverige. Men regionalpolitiken får aldrig gå så långt att den skymmer sikten.

Utan att förringa Västerviks fördelar är det uppenbart att Växjö och Kronobergs län är det logiska och mest strategiska valet:

– Koncentrationen av träforskning och framgångsrika skogsföretag är en av grundpelarna till att Växjö är ett skogligt centrum för södra Sverige. Det bedrivs vid Växjö universitet en internationellt meriterad skogsforskning och kvalificerad utbildning under ledning av nio professorer.

– Här finns Södras huvudkontor samt en rad andra
betydelsefulla industrier och företagskoncerner inom skogsindustrin.

– En enhet vid Statens Provningsanstalt, vars uppgift bl.a. är att förmedla praktiska forskningsresultat, är dessutom placerad på Campusområdet i Växjö.

– Växjö tillhör en av landets starkaste tillväxtregioner med stabil befolkningsökning och hög sysselsättning. Den geografiska placeringen innebär att residenshuvudstaden i Kronobergs län också fungerar som ett naturligt nav i sydöstra Sverige.

– De goda och nära direktkommunikationerna via ett stort antal riksvägar, snabbtågen X2000 och X-2-2 samt utmärkta och täta flygförbindelser med såväl Stockholm som Köpenhamn talar till Växjös fördel.

Myndighetssverige är oftast sektoriserat, men verkligheten är aldrig sektoriserad. Det som i ett läge verkar bäst för en enskild myndighet betyder inte med automatik att det samtidigt är bäst för Sverige och den enskilda medborgaren. Förslaget om lokaliseringsort för Skogsstyrelsen är tyvärr inte väl underbyggt.

Vår förhoppning är att det fortfarande och utan prestige går att ompröva förslaget. Starka argument talar för en lokalisering till Växjö och Kronobergs län.

Det återstår nu beslut i såväl riksdag som regering och vår förhoppning att besluten blir sådana att Ansvarskommitténs förslag avvaktas innan den här typen av förändringar blir verklighet.


Lars-Åke Lagrell
Landshövding och ordförande i Länsstyrelsens styrelse

Anders G Högmark
Riksdagsledamot och vice ordförande i Länsstyrelsens styrelse

Carl-Olof Bengtsson
Kommunalråd och ordförande i Södra Smålands kommuner och landsting

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera