Skip to main content

Om- och tillbyggnaden av Lillestadskolan skjuts på framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 08:55 CET

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta på den fortsatta projekteringen av ombyggnad av
Lillestadskolan tillfälligt. Vi beräknar att omstruktureringen av ”centrumenheten Araby/Bokelund” kommer att lätta på trycket på Lillestadskolan under de närmaste åren.

-Det är många frågor på gång samtidigt inom skolan, det här handlar om att göra
saker i rätt ordning, framhåller Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande

Växjö kommun behöver fler förskole- och skolplatser i de områden där staden växer och förtätas. Skol- och barnomsorgsnämnden har tidigare bedömt att Lillestadskolan behöver byggas om och till med nytt kök och matsal, nya undervisningsutrymmen och med två förskoleavdelningar.

Vi har gjort en snabbanalys av Lillestadskolan och närliggande hänvisningsområden. Vi har analyserat hur antalet elever förändras de närmaste åren, vilken tillgång på lokaler som finns, vilka funktioner de ska uppfylla och vilka krav som ställ på dem.  Analysen visar att det tryck som tidigare beräknats hamna på Lillestadskolan kommer att lätta i och med omstruktureringen av ”centrumenheten Araby/Bokelund”.

Resultatet av snabbanalysen i korthet:

  • Köket vid Lillestadskolan kan fungera under ytterligare några år i den omfattning/funktion det har för närvarande.
  • Arbetsmiljöfrågorna behöver sedan få en långsiktig lösning.
  • Kökens organisering totalt i kommunen håller på att utredas, varför större förändringar bör fasas
    in i kommunens översyn av området.

Omstruktureringen av ”centrumenheten Araby/Bokelund” ger flera platser inom f–6 och det skapas
runt 100 nya förskoleplatser.

-Inom ett par år kommer vi att behöva se över skolorganisationen i området kring
Lillestad, men då kan vi göra det med frågan om kökens organisering utredd,
konstaterar Bo Frank avslutningsvis.  

För mer information och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy