Skip to main content

Omsorgsnämndens kvalitetspris till A-teamet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 15:47 CEST

A-teamet, som arbetar med boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, tilldelades första pris för sitt
arbete med ökad trygghet och bättre kontinuitet för omsorgstagarna, när omsorgsnämnden delade ut kvalitetspriser
i samband med dagens sammanträde.

 

Det är tionde gången som omsorgsnämnden delar ut kvalitetspriser för att lyfta fram och belöna goda exempel på förbättringsarbeten.

Sammanlagt har åtta ansökningar lämnats in.

 

Första pris tilldelas A-teamet

I sin motivering skriver juryn:

”Ni har på ett föredömligt sätt utvecklat ert arbete genom att dela upp arbetsgruppen i team.

Det har blivit lättare att arbeta mot de mål och önskningar som omsorgstagarna har. Detta har
lett till ökad trygghet och bättre kontinuitet för omsorgstagarna. Ert arbete med att förbättra för
dem vi är till för har även visat sig ge förbättringar i medarbetarperspektivet. Personalen

upplever mindre stress, är mer samspelta och kan enklare hitta ett gemensamt förhållningssätt”.

 

Andra priset delades ut till Etiska rådet

Juryns motivering:

Ni har med ert engagemang ökat dialogen och intresset för etik och bemötande inom
omsorgsförvaltningen. Personalen ges möjlighet till reflektion och kan tänka på andra sätt i
svåra situationer. De tvärprofessionella etikcaféerna har lett till större förståelse mellan olika
yrkesgrupper. Ni har på ett kreativt sätt spridit ert arbete både inom och utom förvaltningen.

Detta arbete ger ökade förutsättningar för utveckling av nya arbetssätt, högre etisk medvetenhet
och därmed en förbättrad kvalitet i mötet med dem vi är till för.

 

 

Tredje delades ut till Lundens dagverksamhet

Juryns motivering:

Ni har på ett lysande sätt utvecklat stödet till närstående. Ni erbjuder stödsamtal och skriver
en stödplan där ni lägger grunden för ett förebyggande hälsoarbete. Ni lyssnar in närståendes
behov och önskemål och följer upp hur stödet fungerar. Genom personliga planer kan även
personal som ger avlösning vara uppdaterade om hur stödet ska ges. Personalen får en

helhetsbild av hur den som vårdar och den som vårdas upplever sin situation, vilket ger förutsättningar
för ett individuellt anpassat stöd och ökad trygghet för både för anhöriga och omsorgstagare.

 

 

I juryn har representanter från omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen,

FoU Kronoberg, pensionärs- och handikappråd samt fackliga företrädare ingått.

 

 

För vidare information kontakta:

Bertil Olsson, omsorgsnämndens ordförande, mobil 070-675 46 46

 

 

Hälsningar

 

Ing-Marie Persson

 

-------------------------------------------------------------

 

Ing-Marie Persson

informatör

Omsorgsförvaltningen

Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Telefon 0470-439 61 Mobil 0702-47 17 39

ing-marie.persson@vaxjo.se

www.vaxjo.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera