Skip to main content

Planer på nya bostäder i Rottne

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 15:00 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott förväntas nästa vecka säga ja till att byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Ängsvägen i Rottne. Området är beläget nära sjön och finns utpekat som lämpligt för bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Rottne. Vid Ängsvägen kan cirka 70 nya bostäder byggas.

- Nya villatomter med bra läge efterfrågas i Växjö kommun. Vi arbetar aktivt för att tillskapa bra livsmiljöer för Växjöborna, nya som gamla, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att sjönära och centralt belägna bostäder i närheten av kommunikationer kan stärka Rottne som samhälle och är viktiga för utvecklingen av både orten och landsbygden. Detta har vägts mot påverkan på miljön och strandskyddet. Den samlade bedömningen är att intrånget när det gäller miljö kan begränsas och att strandskyddets syften inte påverkas negativt av exploateringen.

En del av området består av kommunalägd mark och detaljplaneläggningen kan enligt förslaget påbörjas omgående.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), kommunalråd, 0708-69 49 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.