Skip to main content

Positivt resultat för Växjö kommun - 112 miljoner kronor över budget

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 13:00 CET

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2016 visar ett positivt resultat på 138 miljoner kronor. Det är en förbättring med 112 miljoner kronor jämfört med budget. Effektiv verksamhet, ordnad ekonomi samt intäktsökningar från statsbidrag har bidragit till ett positivt resultat. Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd, kommunledningsförvaltningen och omsorgsnämnden visar de största överskotten.

- Ekonomin är i ordning och det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera den service vi ska till våra invånare. Men vi står också inför många utmaningar, det ekonomiska läget kommer att blir kärvare kommande år för Växjö liksom för övriga kommuner i landet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nämnderna i korthet:

  • Utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 37 miljoner kronor. Överskottet beror på att bidrag från Migrationsverket har betalats ut i betydligare snabbare takt än tidigare år. En felaktighet i befolkningsprognosen för barn i förskoleåldern har också lett till att färre barn har funnits i förskoleverksamheten än vad som har budgeterats. Måluppfyllelsen har ökat under året med bland annat goda resultat för de verksamhetsmål som handlar om att barn och elever ska känna trygghet och trivsel och engagemang.
  • Nämnden för arbete och välfärd visar en positiv budgetavvikelse med 33 miljoner kronor. Överskottet beror dels på ökade statsbidrag men också på omställningsåtgärder och ett aktivt arbete för kostnadsmedvetenhet. Kommande verksamhetsår medför utmaningar med sänkta statliga ersättningsnivåer, ett stort behov av bostäder samt rekrytering av personal.
  • Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse på 26 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är hänförlig till statsbidrag varav den större delen avser byggbonus. Bidragen möter upp ett annars negativt resultat som framförallt beror på underskott för kommunens måltidsverksamhet. Under året genomfördes en omorganisation inom måltidsorganisationen för att möjliggöra en effektiverare styrning och ett tydligare resursfördelningssystem. Detta arbete kommer att prioriteras under 2017. Målsättningen är att möta upp effektiviseringskrav och fortsatt leverera bra och likvärdiga måltider inom kommunens verksamhet.
  • Omsorgsnämnden visar ett överskott med 25 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att medel för demografiska/behovsmässiga ökningar inte har behövts användas i den utsträckning som förväntas.
  • Övriga nämnder visar positiva budgetavvikelser med undantag för kultur- och fritidsnämnden som visar ett mindre underskott.

Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 50 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen indikerar ett lägre resultat till följd av lägre ökningstakt av skatteunderlaget än budgeterat.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16
Katarina Andersson, ekonomi- och finanschef, 0709-52 33 91

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.