Skip to main content

Pressinbjudan: Effekterna av nystartsjobb

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 15:47 CET

Växjö kommun arbetar sedan 2010 med insatsen nystartsjobb i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer som mottar försörjningsstöd.

Växjö kommun har låtit forskare vid Linnéuniversitetet, Lars Behrenz docent i nationalekonomi och Mats Hammarstedt professor i nationalekonomi, studera effekterna av insatsen nystartsjobb i för att få kunskapsunderlag inför planering av framtida åtgärder för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och öka möjligheterna till anställning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Växjö kommun bjuder in till pressinformation för att presentera den första delrapporten i utvärderingen av vilken effekt nystartsjobben har haft på sysselsättningen.

Tid: i morgon fredag 20 december kl. 12.00 
Plats: A-salen, Växjö kommunhus

Närvarar gör: Benny Johansson ordförande nämnden för arbete och välfärd, Rose-Marie Holmqvist vice ordförande nämnden för arbete och välfärd, Per Sandberg förvaltningschef arbete och välfärd samt Lars Behrenz docent i nationalekonomi och Mats Hammarstedt professor i nationalekonomi

Välkomna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy