Skip to main content

Prognosen för 2016: Stark ekonomi, färre utanför, tryggad välfärd

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:16 CEST

Arbete och välfärds arbetsutskott fattade igår beslut om att godkänna den fördjupade prognosen för 2016 med ekonomiskt resultat till och med april. Nämndens tre överordnade mål om en budget i balans, nya steg mot full sysselsättning och att fortsätta pressa tillbaka utanförskap, är uppnådda och prognosen visar att de även kommer nås under helåret.

- Förutsättningarna att värna de yttersta skyddsnäten beror på förmågan att ha en ordnad ekonomi och budget i balans. Våra omställningsåtgärder har fallit väl ut och fler har egen försörjning. Vårt överskott och våra minskade kostnader för ekonomiskt bistånd ger goda möjligheter att bygga motståndskraft i de yttersta skyddsnäten inför svårare tider. Vi vet att efter åtta år i Sverige är bara hälften av de nyanlända i sysselsättning. Vi räknar med ökade kostnader för bidrag när stora grupper lämnar Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsersättning, och istället kommer till kommunens försörjningsstöd. Vårt överskott möjliggör skyddsvallar runt välfärden, så att ökade kostnader för bidrag inte pressar undan viktiga, förebyggande insatser och åtgärder för att bryta utanförskap, säger Oliver Rosengren, ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Prognosen i korthet (se bifogat material för fördjupning):

  • Budgetavvikelse: +14 procent (helårsprognos: +5 procent)
  • Andel till egen försörjning: +25 procent
  • Antal bidragshushåll: -7 procent
  • Kostnad per capita, ekonomiskt bistånd: -5 procent
  • Kostnad, institutionsplaceringar: -9 procent

- Växjölöftet gör redan skillnad. Fler lämnar bidrag för egen försörjning; förra året var det 44 procent, nu är det 55 procent. Vi har hundraprocentig måluppfyllelse på femdagarsregeln. Vi fortsätter växla om till mer av utbildning och näringslivskontakt. Vår samverkan med Växjölöftets andra parter fortsätter stärkas. Fler i sysselsättning och färre utanför stärker sammanhållningen i Växjö, avslutar Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy