Skip to main content

Ragn-Sells hämtar soporna i Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 08:59 CEST

Ragn-Sells AB kommer att hämta kommuninnevånarnas sopor fr.o.m. den 1 oktober 2011. Avtalet med Ragn-Sells AB är på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Växjö kommun kommer även i fortsättningen att ha huvudmannaskapet för insamling och behandling av allt hushållsavfall. Ragn-Sells AB samlar in avfallet på kommunens uppdrag.


I upphandlingen har Växjö kommun värderat anbudsgivarnas val av drivmedel. Miljön kommer därför att bli en av de stora vinnarna i och med att Ragn-Sells AB tar över hämtningen.

Ordförande i tekniska nämnden Ulf Hedin (M) är nöjd med upphandlingen och framhåller att kommunen kommer att förstärka sitt varumärke Europas grönaste stad, då tilldelad entreprenör, Ragnsells AB, kommer att köra med miljöbilar och därigenom minska utsläppet av CO2 med 500 ton per år.

Snarast efter att Ragn-Sells AB tar över insamlingen så införs källsortering av matavfall. Detta innebär bland annat att villaägarna får två sopkärl på sin tomt. Matavfallsinsamlingen införs etappvis och beräknas vara fullt införd 2013. Insamlat matavfall kommer att användas till produktion av biogas för fordonsdrift, i första hand till Växjös stadsbussar och en publik mack.

För mer information kontakta:
Per Gunnarsson, renhållningschef Växjö kommun, tel. 0470-41275, 0703-79 53 11

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy