Skip to main content

Redan genomförda insatser på Söraby skola

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 14:48 CET

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på skolorna i Växjö kommun. Utbildningsförvaltningen har nu fått beslut angående Söraby skola i Rottne och Skolinspektionen riktar kritik med ett vitesföreläggande. Skolinspektionen har gjort bedömningen baserat på deras besök i november. Redan efter det besöket genomförde Utbildningsförvaltningen en stor insats för att möta den kritiken som framkom.

- Vi tog kritiken på allvar redan då och redogjorde i november 2015 för Skolinspektionen vilka insatser vi satt in. Skolinspektionen har inte tagit hänsyn till dessa insatser i deras beslut vilket är synd, då den kraftsamling vi gjort börjar ge resultat, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen har sedan november haft en förstärkt skolledning där nuvarande rektor Joachim Åberg arbetat tillsammans med Jerker Tagesson, som har mångårig erfarenhet som rektor i kommunen. De är ett starkt skolledningsteam som tillsammans med förvaltningsledningen arbetat med ett flertal förbättringsåtgärder. Utbildningsförvaltningen har även förstärkt elevhälsoarbetet med specialistkompetenser och ökat vuxennärvaron i skolan.

- Vårt fokus har legat på trygghet och studiero för eleverna på Söraby skola. Vi följer nu ständigt upp och arbetar systematiskt med att kartlägga elevernas upplevelse av trygghet och studiero, säger Ann-Christin Nielsen, områdeschef för norra området.

Växjö kommun får av Skolinspektionen ett vitesförläggande på 500 000 kronor och har nu till 16 maj att rätta till bristerna på Söraby skola och därmed undvika vite.

- Vi ser fortfarande allvarligt på kritiken, men känner oss trygga i att vi har genomfört en mängd insatser som vi nu ska slutföra på bästa sätt för elever på Söraby skola, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

För mer information och intervjuer:
Camilla Holmqvist, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen, 0733-53 08 44
Ann-Christin Nielsen, områdeschef Norra området, 0470-43721, 073-368 71 22

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy