Skip to main content

Rekryteringssvårigheter för familjehem riskerar tidsgränserna

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 07:40 CEST

Svårigheter att rekrytera personal till socialtjänsten skapar betydande utmaningar. Nu varnar avdelningschefen för att familjehemsenheten på Barn och familj i Växjö kommun riskerar att överträda tidsgränserna för myndighetsutövningen.

- Trots att Växjö lyfts fram som förebild genom flyktingkrisen, står vi inför svåra utmaningar, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

- Vi uppfyller i nuläget inte lagens och föreskrifternas krav på handläggningen. Vi har flera ärenden där det saknas antingen barn- eller familjehemshandläggare, familjehemsutredningar har mycket lång utredningstid och överväganden sker inte alltid inom lagstadgad tid. Vi arbetar med att rekrytera personal till familjehemsenheterna, men vi kommer inte att ha planerat antal personal förrän efter sommaren. Arbetet på familjehemsenheten kräver en lång inskolningsperiod, så innan de nya medarbetarna kan utföra ett självständigt arbete krävs ytterligare tid, meddelar Charlotta Brag Forsling, avdelningschef, och Lena Blomqvist, biträdande avdelningschef, på avdelningen barn och familj inom Arbete och välfärd.

Antalet familjehemsplacerade barn har ökat med 50 procent på ett år. Resurser har tillskjutits för att ärendemängden per handläggare inte ska öka i samma takt och personalstyrkan har utökats. Nu stiger dock arbetsbelastningen, på grund av att det saknas personal att rekrytera. Antalet ärenden är nu 27 per handläggare, målet är att inte överstiga 20.

- Socialtjänsten har rekryteringssvårigheter i hela landet. Trots att Växjö lyfts fram som en av de kommuner som klarat flyktingsituationen bäst av regeringens nationella samordnare är vi inte på något sätt befriade från de utmaningar som finns. Jag är imponerad av det hårda arbete för barnens bästa som görs på familjehemsenheten och har bett om rapporter varje vecka om utvecklingen. Det är inte pengar som saknas, utan personal, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

- Vi har lägre personalomsättning och lägre sjukskrivningstal än flera jämförbara kommuner, men nu är det riktigt tufft för familjehemsenheten. Rekryteringsläget utmanar verksamhetens möjligheter att uppnå tids- och kvalitetsnivåerna som förväntas för myndighetsutövningen. Förvaltningens stöd till enheten ska kännas närvarande och våra insatser för att underlätta kompetensförsörjningen, bland annat tillsammans med Linnéuniversitetet, fortsätter i stadig takt, avslutar Per Sandberg, förvaltningschef för Arbete och välfärd.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och välfärd, 070-983 40 27
Lena Blomqvist, tf avdelningschef barn och familj, 0470-430 61

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.