Skip to main content

Sänkta avgifter för vissa serveringstillstånd

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 15:30 CET

Nämnden för arbete och välfärd planerar att sänka vissa avgifter för serveringstillstånd och tillsynsprövning. Anledningen är för att få mer tydlighet och ett mer rättvist avgiftsuttag. De nu förslagna avgifterna bedöms bättre motsvara den arbetsinsats som kommunen har för respektive tillståndsprövning.

– Flera restauranger eller andra serveringstillståndsreglerade verksamheter vill ibland göra något evenemang. Det är bra för Växjö att det händer saker. Det är inte rimligt att avgiften för förlängning av tid eller utökad yta vid ett tillfälle är lika stor som för att ha uteservering en hel sommar. Det ändrar vi nu. Vi underlättar också för pausservering, något som efterfrågats av kulturbranschen, och för redan etablerade verksamheter att komplettera med cateringservering, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Ändringarna gäller för avgifter vid ansökningar på tillfälliga förändringar på befintliga tillstånd, servering i pauser på teater eller föreställningar och nyansökan för ytterligare tillstånd om man redan har ett i kommunen. Även tillsynsavgiften ändras så att den blir billigare för dem som endast har servering till kl. 02.

Tabellen nedan visar nuvarande avgifter och de förändringar som föreslås

Avgift avseendeNuvarande avgiftFörslag till avgiftFörändring mot nuvarande avgift
Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap om stadigvarande tillstånd redan finns9000 kr3800 kr-5200 kr
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap om stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap redan finns9000 kr3800 kr-5200 kr
Tillfällig pausservering 1-4 dagar*3000 kr 1 dag 6000 kr 2-4 dagar1000 kr-2000 kr 1 dag -5000 kr 2-4 dagar
Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader sammanhängande7500 kr 5 dagar eller fler i följd3000 kr-4500 kr
Nyansökan stadigvarande pausservering9000 kr6000 kr-3000kr
Stadigvarande pausservering om stadigvarande tillstånd redan finns 9000 kr3800 kr-5200 kr
Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende lokal och serveringstid samt tillfällig servering till allmänheten av den som har stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Ändringen avser en period på max 48 h. **2000 kr tillfällig ändring av uteservering, alkoholdryck och serveringstid 1400 kr tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap att omfatta servering till allmänheten500 kr-1500kr kr tillfällig ändring av lokal och serveringstid och serveringstid -900 kr tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap att omfatta servering till allmänheten
Ändring av driftsform om minst en PBI finns kvar9000 kr5000 kr-4000 kr
Tilläggsavgift på tillsynsavgiften för tillståndshavare med serveringstid utanför normaltiden (11:00-01:00)2000 kr1000 kr med serveringstid till kl. 02:002000 kr med serveringstid till kl. 03:00-1000kr för tillståndshavare med serveringstid till kl. 02:00 Oförändrat för tillståndshavare med serveringstid till kl. 03:00

Bakgrund

Kommunen får, enligt lag, ta ut en avgift för tillståndsprövning. Det gäller exempelvis stadigvarande tillstånd, tillfälligt serveringstillstånd eller tillstånd för att anordna provsmakning av alkoholdrycker för enstaka period. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. För att kommunen ska kunna ta ut avgifter för kontrollen krävs att kommunfullmäktige beslutar om en taxa. När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i alkohollagen utan kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut gäller vid fastställande av taxan.

För mer information och intervjuer;
Oliver Rosengren (M), ordförande, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 073-372 32 76, E-post oliver.rosengren@vaxjo.se

Per Sandberg, förvaltningschef, arbete och välfärd
Telefon 0470-419 50, E-post per.sandberg@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.