Skip to main content

Stadsbruk skapar meningsfull sysselsättning i Växjö

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 16:14 CEST

9,5 miljoner till odlings-projekt

Stadsbruk skapar meningsfull sysselsättning i Växjö

Växjö är del av projektet Stadsbruk som får närmare 10 miljoner kronor för att skapa ett nytt sätt att odla på kommersiella villkor inom staden. Det är ett projekt för samverkan där städer
och organisationer i Sverige ska sammanföras. Målet är på sikt att skapa försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Tack vare Vinnova-projektet kan vi bedriva ekologisk odling i Östrabo Ekobacke 2014-2016. Intresset för stadsodling är stort i Växjö, det här är ett sätt att ta vara på det intresset. Genom projektet kan vi göra Växjö ännu grönare och samtidigt gynna integrationen, säger Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef på Växjö kommun.

En stad har en mängd platser som inte används. Samtidigt finns många stadsbor som har kompetens
kring odling, men som har svårt att hitta arbete på den svenska arbetsmarknaden. Statens innovationsmyndighet, Vinnova har nu i maj beviljat STADSBRUK 9,5 miljoner kronor, för fortsatt odling och utveckling av projektet Stadsbruk. Odlingarna har som mål att skapa ny arbetstillfällen, tillvarata och utveckla kunskap om småskalig ekologisk och närproducerad odling, samtidigt som stadens mark kan användas på ett helt nytt sätt.

Det är Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, som kommer att driva ett nätverk runt om i Sverige
för att förmedla kunskap, engagemang och inspiration till kommuner, organisationer och odlare. Odling kommer att bedrivas i Växjö, Malmö och Göteborg.

Vi behöver hitta nya konstruktiva lösningar för framtidens samhällsutmaningar. Stadsodling har fantastiska sociala effekter, vi vill nu öka upp skalan på stadsodlingen och testa nya grödor och odlingsmetoder, säger Karin Sunde Persson projektutvecklare och landskapsarkitekt på SLU.

Vi ser det som en förmån att kunna kompetensutveckla oss tillsammans med andra framgångsrika städer och organisationer inom detta angelägna område, säger Julia Ahlrot.

Odling mitt i Växjö

Östrabo Ekobacke ligger centralt i Växjö och ekologisk stadsodling har bedrivits de senaste åren. Initiativet kom från medborgare och organisationer i Växjö. Nu är det kooperativet Macken som ansvarar för stadsodlingen, som ska vara en plats för Växjös medborgare i alla åldrar, en spontan mötesplats för upplevelse och rekreation som främjar mångfald och väcker miljöengagemang. Ekobacken ska ge en positiv bild av Växjö som Europas grönaste stad.

Mer information:

Anders Rasmusson, projektledare SLU Alnarp, telefon 040-415201

Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef på Växjö kommun, telefon 0470-41571

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera