Skip to main content

​​​Stor satsning på utsattas boende i Växjö

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:00 CEST

Växjö växer. Resan från den stora småstaden till den lilla storstaden för med sig utmaningar och utsatta grupper får det svårt på en ansträngd bostadsmarknad. I internbudgeten för 2017 satsar Nämnden för arbete och välfärd stort på en boendeenhet, som ska arbeta uteslutande med boendefrågan för utsatta grupper.

- Det byggs så det knakar i Växjö, men flera regler behöver förändras av regering och riksdag för att underlätta byggandet och göra det billigare. I väntan på nödvändiga reformer får vi hantera frågan efter bästa förmåga, säger Oliver Rosengren, ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Satsningen finansieras genom befintliga resurser och extra tillskott på 1,2 mkr i internbudgeten för 2017. Boendeenhetens syfte är att samordna boendefrågorna för att bli bättre i arbetssättet i boendet för utsatta grupper. För att lyckas med den nystartade boendeenhetens uppdrag är det angeläget med fortsatt god dialog med de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna.

- Bostadsfrågan tar idag mycket tid från våra socialsekreterare och bristen på boenden riskerar att hindra växjöbor som lämnat missbruk från att kunna börja om i en egen bostad. Boendeenheten är en betydande satsning i vår internbudget, för att hjälpa fler att stå på egna ben och känna det egna ansvar som följer med en bostad, avslutar Oliver Rosengren.

För mer information och frågor

Per Sandberg, förvaltningschef, Arbete och välfärd
Telefon 070-983 40 27 E-post per.sandberg@vaxjo.se

Oliver Rosengren, ordförande nämnden för Arbete och välfärd
Telefon 072-300 55 77, E-post oliver.rosengren@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy