Skip to main content

Stora mängder kvicksilver omhändertaget tack vare saneringsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2018 16:38 CEST

I mars 2017 skickade Växjö kommun ut en saneringsuppmaning till flera av kommunens tandvårdskliniker. Syftet var att minska kvicksilvret i samhället. Resultatet hittills är en positiv läsning.

Det här är första gången Växjö kommun har genomfört den här typen av uppmaning till just tandvårdskliniker. Anledningen till projektet var att miljö- och hälsoskyddskontoret förmodade att flera tandvårdskliniker inte genomfört sanering av sina avloppsledningar på länge och att det med stor sannolikhet fanns en hel del kvicksilver i avloppsledningarna. Liknande projekt har sedan ett par år tillbaka pågått i Stockholm stad.

Positiv effekt

Trots att projektet fortfarande pågår kan positiva besked bekräftas. Initialt skickades projektuppmaningen ut till nio kliniker. Av dessa kliniker har fem genomfört sanering och ytterligare en tillkommer inom kort.

Resultatet är att cirka 2,5 kilo kvicksilver har omhändertagits och försvunnit från avloppsnäten i Växjö kommun. En liknande uppmaning har i skrivande stund skickats ut till ytterligare ett antal tandvårdskliniker i kommunen. När det är genomfört finns inga fler aktiva kliniker med saneringsbehov inom en snar framtid.

- Vi är väldigt glada över resultatet och vill ge en stor eloge till de tandvårdskliniker som genomfört saneringen. Det bidrar positivt till hälsan och miljön i hela kommunen, berättar Anna Hjalmarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Bakgrundsfakta

Förr i tiden användes amalgam i bred utsträckning som tandlagningsmaterial. Amalgam är en blandning av kvicksilver och andra metaller som tidigare blandades hos tandläkaren vilket ledde till att resterna hamnade i avloppet. Även när man borrar ur gamla fyllningar spolas amalgamet ner i avloppet. Viktigt att poängtera är att amalgam inte är skadligt för människor så länge det sitter i tänderna. 

I samband med att vissa tandvårdskliniker byter verksamhetsledning eller läggs ner genomförs ofta en sanering för att städa upp efter sig. Så var inte fallet hos de deltagande tandvårdsklinikerna då deras lokaler har använts för tandvårdsverksamhet sedan minst 40 år tillbaka. Sedan mitten av 1980-talet har tandvårdskliniker haft avskiljare som samlar upp den största delen av amalgampartiklarna.

Kvicksilver är ett av våra allra farligaste miljögifter. Det är direkt farligt för människor, djurliv och miljön och kan åstadkomma skador på hjärnan och nervsystemet. Utsläppen av kvicksilver har minskat kraftigt i Sverige men höga halter kvicksilver i insjöfisk finns fortfarande kvar.

Mer information och intervjuer:
Anna Hjalmarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0470-413 32

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.