Skip to main content

Sydafrikaner kommer till Växjö för att ta tillvara Växjö kommuns arbete med ledarskap

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 13:14 CEST

Under vecka 44 besöker sex representanter från Tlokwe City Council (och staden Potchefstroom) Växjö. Syftet med besöket är främst att studera hur Växjö kommun arbetar med gott ledarskap inom tre områden; att lyfta fram talanger, att främja mångfald och att främja hälsa. I början på nästa år, 2013, ska Växjörepresentanter resa till Potchefstroom för att ta tillvara deras erfarenheter inom samma tre områden. ”Goda exempel” ska sedan utbytas och utvärderas lokalt hos respektive partner.  

Växjö kommun har sedan mitten av 2000-talet ett nära samarbete med kommunen Tlokwe City Council i Sydafrika. Just nu genomförs ett tvåårigt projekt för att studera personalfrågor med fokus på att utveckla det goda ledarskapet.

Det nämnda projektet heter “Human Resources - public exchange around practical leadership work and strategies (year 2-3)” och finansieras av svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Det veckolånga besöket i Växjö kommer att innefatta samtal om kommunens konkreta arbete med projektets tre fokusområden. Veckan innehåller en rad presentationer av nyckelpersoner för att skapa en förståelse för Växjö kommuns arbetssätt. Presentationerna blandas med diskussioner för att reflektera över Växjös arbete i relation till det som Tlokwe City Council bedriver. Gruppen kommer också att göra studiebesök hos andra aktörer för att fördjupa kunskaperna om ledarskapsarbete. Studiebesöken görs hos bland andra Volvo i Braås, Linnéuniversitetet och Videum Science Park.

De sex svenska projektdeltagare som ansvarar för arbetsveckan i Växjö, tillsammans med en projektledare från Institutet för lokal och regional demokrati, representerar samtliga Växjö kommun. De sydafrikanska deltagarna kommer från deras motsvarande personalkontor och arbetar på olika sätt med projektets fokusområden.

Projektet avslutas under 2014 med att de så kallade ”goda exempel” som studeras under 2013 överföras och testas i en helt ny miljö. På så sätt kan Växjö lära av de arbetssätt och metoder som har visat sig fungera bra i Potchefstroom och vice versa.

För mer information om projektet och besöket i Sydafrika

Michael Färdigh, Personalchef, Växjö kommun; 070-384 17 17

Malin Olsson, projektledare ID; 072-328 55 60

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy