Skip to main content

Tekniska nämndens satsningar inför 2016

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 13:46 CET

Tekniska nämnden beslutade torsdag 26 november om sin budget för 2016. Etablering av en återbruksby och temalekplats i Linnéparken är några av de större satsningarna, liksom ökat fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Tekniska nämnden kommer under 2016 att satsa på de offentliga rummen, vilket är ett led i att stärka Växjö kommuns identitet och attraktivitet. För att främja barnens lek fokuserar man bland annat på Linnéparken, upprustning av Rottne centrum och att fortsätta arbetet med ett sammanhängande stråk runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Toftasjön.

- Vi vill stärka hela kommunens identitet och attraktivitet genom att satsa på våra offentliga rum – både i staden och i tätorterna, säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden. Vi måste fortsätta skapa nya, trivsamma uterum som lockar invånarna till att vara ute och levandegöra våra miljöer.

Nämnden har också beslutat om att satsa på mobility management, det vill säga beteenden i trafiken, som bland annat innebär att man överför resor från bil till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som ett led i det kommer man även att växla upp satsningen på cykelvägnätet.

Man planerar även att etablera en återbruksby intill Norremarks återvinningscentral. Arbetet inleds under 2016 och är ett led i att styra avfallshanteringen mot ökad återanvändning och materialåtervinning.

Utredningar för att förbättra dricksvattenkvaliteten i småorter, statusen för sjöarna Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön samt investeringar i fördröjningsmagasin för att klara framtida, ökade regnmängder är ytterligare områden som adresseras i tekniska nämndens budget.

- Tekniska nämndens ansvarsområden berör dagligen människors vardag, fortsätter Sofia Stynsberg. Därför är det viktigt att alla våra verksamhetsområden fungerar väl och ständigt utvecklas så att det underlättar och skapar trivsel för våra kommuninvånare oavsett om man bor i staden eller i tätorterna.

För mer information och frågor
Sofia Stynsberg (m), ordförande tekniska nämnden och representant för Blågröna Växjö,
Telefon 0470-73 46 38 eller 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.