Skip to main content

Tre åtgärder för ett tryggare Araby

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 16:52 CET

Växjö kommun har idag presenterat åtgärder för att ytterligare förstärka arbetet i stadsdelen Araby. I de åtgärder som presenterades ingår att Arbete och välfärd fördubblar de sociala insatsgrupperna i området, men även att det ska göras en översyn av fältarbetet och att samordningen förstärks. 

De tre förebyggande åtgärderna är:

  • Fördubbla sociala insatsgrupper. Växjö kommun har arbetat med sociala insatsgrupper med goda resultat. I budgeten för 2016 blev projektet permanent och ett uppdrag om att se över utbyggnad gavs. Satsningen kommer nu att fördubblas, det vill säga dubbelt så många insatsgrupper ska komma till under 2016 än tidigare planerat.
  • Förbättra fältarbetet. Kommunen arbetar på olika sätt med fältarbete. Arbete och välfärd och skolan har tjänster i fält och runt om i Växjö finns olika mötesplatser, bland annat fritidsgårdarna. En översyn av hur vi arbetar med mötesplatser och fältverksamhet ska göras av Arbete och välfärd under våren.
  • Förstärka samordningen. Arbetet för att förebygga och hantera incidenter under lov och andra tillfällen med högre risk, görs av flera aktörer. För att förbättra samordningen mellan framför allt olika delar av kommunen och Polisen kommer operativa möten att hållas i förväg. Används resurserna smartare kan resultaten förbättras.

Efter helgens oroligheter har Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, och Per Sandberg, förvaltningschef, träffat Polisen och besökt ett flertal verksamheter i området där incidenterna skedde; Medborgarkontoret, personal på Tallhöjdens asylboende och Araby Park Arena.

- Vi träffade växjöbor som bor och trivs i Araby. De var upprörda och oroade över händelserna. Det är oacceptabelt att bete sig på det här sättet. Vid sidan av den kortsiktiga hanteringen behövs också långsiktiga lösningar. Sociala insatsgrupperna ska fördubblas, kommunens samlade utåtriktade arbete förbättras och samverkan med Polisen förstärkas. Arbetet med sociala insatsgrupper har varit en framgångsrik metod för att bryta ungas utanförskap. Nu gör vi en fullt finansierad satsning på att ha dubbelt så många insatsgrupper som vi hade tänkt, säger Oliver Rosengren.

Dagens möte med Polisen ser ut att bli återkommande, men istället inför tillfällen med högre risk för oro.

- Den sammantagna bedömningen är att Polisens hantering varit väl avvägd. Vi ska nu bli ännu bättre på att på operativ nivå planera och samordna oss inför risktillfällen, så som skollov, avslutar Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.