Skip to main content

Tre får dela på Växjö kommuns mångfaldspris 2014

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 16:11 CEST

Karin Carlsson, idrottsföreningen Växjö BK samt Panncentralen tilldelas 2014 års mångfaldspris för sitt arbete. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde idag.
- Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma och belöna personer, organisationer, föreningar eller företag som på ett utmärkande sätt medverkat till att stimulera mångfald och främja lika rättigheter inom Växjö kommun. Samtliga vinnare är synnerligen välförtjänta, berättar Lena Tibblin, utredare och mångfaldsombud.

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma och belöna personer, organisationer, föreningar eller företag som på ett utmärkande sätt medverkat till att stimulera mångfald och främja lika rättigheter inom Växjö kommun.

Priset kan delas ut för insatser inom ett antal olika områden, vilket innebär att flera mångfaldspris kan delas ut. De områden som omfattas av priset är: tillgänglighet, demokrati, jämställdhet, integration, HBTQ samt barn- och ungdom.

Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till Växjö kommun. I år har tre vinnare utsetts och här följer motiveringarna:

  • Växjö kommuns mångfaldspris 2014 för särskilda insatser inom områdena tillgänglighet och barn och ungdomar tilldelas Växjö BK. Motiveringen lyder:
    ”Växjö Bollklubb är en förening där man försöker att alla som vill skall få spela fotboll på sin egen nivå och både ses och höras. Växjö Bollklubb har bedrivit ”kul med boll” i ca 15 år. Växjö Bollklubb är en förening där alla får delta, där man har aktiva spelare mellan åldrarna 10 - 30 år. Fotbollen skall vara en naturlig mötesplats och där skall alla känna sig trygga att kunna bedriva sin verksamhet. Växjö Bollklubb bedriver hela sin verksamhet ute på nybyggda Sportfältet.” 

  • Växjö kommuns mångfaldspris 2014 för särskilda insatser inom området integration tilldelas Panncentralen. Motivering lyder:
    ”Verksamheten på Panncentralen drivs av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Växjöbostäder, Växjö Kommun, Svenska kyrkan Växjö, Svenska Missionskyrkan och Hyresgästföreningen. Verksamheten består både av en öppen caféverksamhet som ger möjlighet till samvaro mellan personer i alla åldrar och av mer organiserade aktiviteter av olika slag. Verksamheten vid Panncentralen präglas av samverkan och samvaro utifrån behov och önskemål hos de som deltar i verksamheten.”

  • Växjö kommuns mångfaldspris 2014 för särskilda insatser inom områdena jämställdhet och HBTQ tilldelas Karin Carlsson. Motiveringen lyder:
    ”Genom sitt engagemang inom jämställdhet och kunskapsspridning har Karin Carlsson inspirerat till att ifrågasätta rådande normer inom en rad områden. Som projektledare för det normkritiska sexualundervisningsprojektet På tal om 6 samt inom den ideella föreningen Grrl Tech visar Karin att det går att både ifrågasätta och bekämpa nedvärderande strukturer och värderingar.”

2014 har priskommittén bestått av Växjö kommuns t.f. mångfaldssamordnare, kommunledningsförvaltningens förvaltningssekreterare och fritidsnämndens fritidsintendent. Totalt har 8 nomineringar kommit in.

Priset delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

För mer information kontakta:
Lena Tibblin, utredare och mångfaldsombud, tel. 0470-430 17
Kristoffer Bengtsson, förvaltningssekreterare, tel. 0470-413 80

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera