Skip to main content

Ungas utanförskap minskar i Växjö

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 08:09 CEST

Antalet unga i utanförskap minskar i Växjö. Det visar den uppföljning av kommunens arbete som idag redovisats för Nämnden för arbete och välfärd. Särskilt stor är minskningen i stadsdelen Araby.

- Vårt ambitiösa arbete med att pressa tillbaka ungas utanförskap ger resultat. Antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar minskar och Växjö har goda resultat i jämförelse med andra kommuner och Sverige i stort. Särskilt glädjande är den radikala minskningen av unga i utanförskap på Araby, samtidigt som ökningen på Teleborg oroar. Vi ser idag ett nytt utanförskap där gymnasieexamen blir mer och mer betydelsefullt för en ung växjöbos möjligheter på arbetsmarknaden. Att stärka ungas etablering med utbildning är viktigt framåt, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

UVAS (utan varken arbete eller studerar) eller NEETs (Young people not in employment, education or training) är en grupp ungdomar mellan 16-24 år som inte är i arbete, utbildning eller annan sysselsättning. (NEETs är den internationella termen). Nämnden för arbete och välfärd fattade för ett år sedan ett inriktningsbeslut om återkommande, årliga uppföljningar kring målgruppen UVAS för att därigenom följa utvecklingen i Växjö kommun. Detta är den första uppföljningen och avser 2012-2013.

Resultat från studien:

- Sverige ligger under genomsnittet i Europa och Växjö kommun under genomsnittet i Sverige.

- Det har skett en minskning av den totala åldersgruppen (16-24 år) under 2012-2013.

- Minskningen av UVAS har skett i åldrarna 16-19 år, men ökat i åldrarna 20-24 år.

- Viktigt att vara uppmärksam på gruppen ”unga utan aktivitet” – som ökat i antal på Teleborg Campus, Öster och Norr.

- Antalet UVAS på Araby har minskat samtidigt som antalet på Teleborg har ökat (nettot mellan stadsdelarna är dock fortfarande en minskning). Detta är fortfarande prioriterade stadsdelar.

För mer information:
Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy