Skip to main content

Ungdomar sätter agendan

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:56 CET

För att sätta fokus på ungdomsfrågorna har Växjö kommun tagit initiativ till en ungdomsmanifestation. Majoriteten av ungdomarna i Växjö kommun säger sig vara nöjda med sitt deltagande och inflytande, visade den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken (Lupp) som gjordes i december 2009.

Men Växjö kommun tycker inte man hör så mycket från ungdomarna som man vill och behöver. Nu ska det bli ändring på det.
- Vi siktar på ett långsiktigt, kommunövergripande ungdomsarbete och en första ambition är att bli årets ungdomskommun. En dialog med de unga är central – och då är det vår uppgift att ordna arenor för det, menar Bo Frank.

Att ungdomar är viktiga inför framtiden tvekar nog ingen om. Växjö kommun möter unga i många olika sammanhang. Det är angeläget att de känner sig välkomna i den demokratiska processen i ett tidigt skede, blir delaktiga i kommunens arbete och förstår att och hur de kan påverka. Förutom den demokratiska aspekten för unga som medborgare idag, är det de som ska leda kommunen i framtiden.

En ungdomsmanifestation blev följaktligen temat för ett kommunövergripande strategisamråd hösten 2010. Temat kommer att följas upp sommaren 2011. Den förestående Fryshuskonferensen 2-3 mars är ett avstamp där man fokuserar på dialog mellan unga och vuxna. Växjö kommun kommer även att i samarbete med unga satsa på en ungportal för Växjö kommun, för att inbjuda till kommunikation på deras sätt.

För mer information om Växjö kommuns ungdomssatsning:
Gudrun Lundqvist, förvaltningschef gymnasieförvaltningen 0709 - 32 45 90 Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och Välfärd 0470 - 419 50 Christina Lindberg, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 0470 - 411 71 Thomas Berglund, förvaltningschef Skol- och barnomsorgsförvaltningen 0702 - 41 16 01

Fakta Växjö kommuns strategisamråd
Växjö kommuns strategisamråd är ett forum för dialog för politiker och tjänstemän där dialog förs kring strategier, utvecklingsfrågor av kommunövergripande och gemensam karaktär. På strategisamråden deltar alla presidier samt förvaltnings- och bolagschefer.

Fakta Årets ungdomskommun
Ungdomsstyrelsen delar varje år ut utmärkelsen ”Årets ungdomskommun” för att uppmärksamma kommunernas arbete för att förbättra ungas livsvillkor. De tittar då på hur kommunen tar fram metoder för att stärka ungas delaktighet och inflytande i samverkan med föreningslivet, ökar inkluderingen i samhället av alla unga, tar fram metoder för att öka kunskapen om ungas behov och stärka föreningslivets verksamhet för unga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy