Skip to main content

Ungdomsfrågor i Sydafrikasamarbete

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:14 CEST

Sydafrikanska erfarenheter färgar innehållet för hur Växjö kommun arbetar med ungdomsfrågor. Under vecka 42 besöker sju Växjörepresentanter Sydafrika (staden Potchefstroom) för att fördjupa det samtal som påbörjades redan i våras.
- Syftet med resan är främst att studera hur Tlokwe City Council jobbar med ungdomsfrågor och hur man samverkar med kyrka, polis och föreningsliv. Under nästa år, 2013, ska ”goda exempel” överföras till Växjö och testas/utvärderas lokalt, säger Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare vid Växjö kommun.


Växjö kommun har sedan mitten av 2000-talet ett nära samarbete med kommunen Tlokwe City Council i Sydafrika. Just nu genomförs ett tvåårigt projekt för att studera hur lokal samverkan kan stötta och utveckla barns och ungdomars livsvillkor i de två kommunerna.

Projektet heter ”Municipal work to empower children and youths in lines with a Gender Equality perspective” och finansieras av svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Det veckolånga besöket i Sydafrika kommer att innefatta samtal om kommunens ansvar på området och de konkreta initiativ som tas för att stötta den unga målgruppen. Veckan bjuder också på besök hos en mängd andra samhällsaktörer för att få veta mer om hur de, tillsammans med kommunen, jobbar för att stärka ungdomar, främja jämställdhet, trygghet och en meningsfull fritid.
- I Växjö jobbar vi bland annat med initiativ som Musikhuset, Araby Park Arena, Tjejer Emellan, Växapp, Växjösommar och Ungdom i Centrum (UniC). Projektet söker nu svar på hur man arbetar i Potchefstroom, berättar Peter Lundgren, samordnare på förvaltningen Arbete och välfärd.

De sju svenska projektdeltagare som medverkar under arbetsveckan i Sydafrika representerar Växjö kommun, polisen, Svenska kyrkan och projektet Tjejer Emellan. Dessa blir nyckel-personer för att ta med sig nya erfarenheter tillbaka till Växjö och till sina respektive organisationer.
– Projektet ger oss möjligheter att förbättra metoder samt öka deltagande och inflytande för våra barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar ska ha lika förutsättningar att kunna vara delaktiga i samhället oavsett kön, därför har projektet också stort fokus på jämställdhet, förklarar Suzana Mocevic.

Projektet avslutas under 2013 med att de så kallade ”goda exempel” som studerades under 2012 överförs och testas i en helt ny miljö. På så sätt kan Växjö lära av de arbetssätt och metoder som har visat sig fungera bra i Potchefstroom och vice versa.

För mer information om projektet och besöket i Sydafrika:
Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare Växjö kommun; 073-368 74 22
Peter Lundgren, samordnare på förvaltningen Arbete och välfärd; 0470-439 10
Daniel Folkesson, projektledare Institutet för lokal och regional demokrati; 073-677 07 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy