Skip to main content

Uppdrag till kommunchefen: Förbättrad rutin för att följa upp avtal

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 08:32 CEST

Kommunchefen får i uppdrag av kommunledningen att ta fram rutiner för uppföljning av avtal
för att det i framtiden inte ska bli missförstånd kring långa avtal.

Bakgrunden är ett leasingavtal från 1997 för Sandvik 2 som tecknats av VEAB. Efter en tvist med kreditgivaren kring hur avtalet skulle avslutas har VEAB har i samråd med kommunledningen gjort en
överenskommelse med kreditgivaren. Avtalet innebär att Sandvik 2 övergår i bolagets ägo från den 1 juli 2013, ett år senare än vad som tidigare avtalats och att VEAB har fått betala förlängningshyra under ett års tid. Nettokostnaden blir ca 9 mkr efter räntebesparingen att skjuta upp inlösen ett år.

Kommunchefen får nu i uppdrag att ta fram en rutin för att säkerställa att Växjö kommun och bolagen följer upp ingångna avtal, särskilt vad avser frister för uppsägning, reklamation etc.

För mer information och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande telefon 0470-413 90, 0705-84 13 90

Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25

Charlotta Svanberg (S) kommunalråd, telefon 0470-413 52, 0706-84 13 52

Ove Dahl, kommunchef Växjö kommun, telefon 0470-413 81, 0705-73 38 14


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.